Vliv prostředí a zkušenosti s alkoholem u žáků 9. ročníků ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv prostředí a zkušenosti s alkoholem u žáků 9. ročníků ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Honigová, Denisa
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:54Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:54Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43490
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje na žáky 9. třídy základní školy. Zkoumá, jaké mají žáci 9. tříd zkušenosti s konzumací alkoholických nápojů a jaký vliv má na ně prostředí, ve kterém se pohybují. Zaměřuje se na vliv rodinného prostředí, vliv přátel, trávení volného času a na subjektivně vnímanou dostupnost alkoholických nápojů žáků 9. tříd. Na závěr se diplomová práce zaměřuje na to, zda existují rozdíly mezi jednotlivými základními škola-mi, co se týká konzumace a zkušeností s alkoholickými nápoji. Věková hranice, kdy děti začínají konzumovat alkoholické nápoje, se snižuje. Situace s pitím alkoholických nápojů nezletilých je v České republice nejhorší z celé Evropy a rapidně se zhoršila po revoluci. V rámci řešení problému byl zvolen kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření. Výsledky z dotazníkového šetření budou předány všem základním školám, které se vý-zkumu zúčastnily a budou pro ně zpětnou vazbou, zda je této problematice potřeba věnovat více preventivních opatření.
dc.format 150
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject alkohol cs
dc.subject dospívající cs
dc.subject závislost cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject rodina cs
dc.subject přátelé ABSTRACT ABSTRACTABSTRACTABSTRACT cs
dc.subject alcohol en
dc.subject adolescent en
dc.subject addiction en
dc.subject surroundings en
dc.subject family en
dc.subject friends en
dc.title Vliv prostředí a zkušenosti s alkoholem u žáků 9. ročníků ve Zlínském kraji
dc.title.alternative The Influence of the Surroundings and Experience with Alcohol of 9th Class Students in Zlín Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2018-05-30
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on 9th class students at primary schools. It examines what kind of expe-rience students of the 9th class have with the consumption of alcoholic beverages and what influence they have to students where they are. The thesis focuses on influence of the fami-ly environment, friends, leisure time activities and the subjectively perceived availability of alcoholic beverages of 9th class students. At the end of the thesis there is a comparison with selected primary schools regarding to consumption and experience with alcoholic bev-erages. The age limit when students begin to consume alcoholic beverages decreases. Drinking of alcoholic beverages in the Czech Republic is the worst in Europe and has worsened rapidly after the velvet revolution. In order to solve the problem, quantitative research was chosen as a questionnaire survey. The results of the questionnaire survey will be handed over to primary schools that were involved in quantitative research. The results from the research will be feedback for the primary schools if there is a need for more pre-ventive measures.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 48827
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
honigová_2018_dp.pdf 5.694Mb PDF View/Open None
honigová_2018_op.docx 19.53Kb Unknown View/Open None
honigová_2018_vp.docx 18.70Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account