Filozoficko-etický rozměr sociální pedagogiky jako životní pomoci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Filozoficko-etický rozměr sociální pedagogiky jako životní pomoci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Janoštík, Pavel
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:55Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:55Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43518
dc.description.abstract Závěrečná práce k tématu filozoficko-etický rozměr sociální pedagogiky jako životní pomoci, je v současné době velice aktuální téma. Sociální pedagogika je velmi obsáhlý obor, který sdružuje hodně kategorií. Důležitý je současný pohled na práci sociálního pedagoga a jeho uplatnění v praxi. Je důležité prozkoumat, jak by mohl sociální pedagog přispět ke zlepšení práce v dětském domově se školou, kde jsou vychovávány děti s poruchami chování, které pochází převážně z nefunkčních nebo afunkčních rodin. Lze uplatnit nějaký druh spolupráce sociálního pedagoga s dítětem, rodinou, sociálními pracovníky, školou a úřady? Stojí o spolupráci sociálního pedagoga učitelé a vychovatelé v dětských domovech se školou? V čem a jak by jim spolupráce se sociálním pedagogem byla prospěšná a v jakých formách? Tyto a ještě další podrobnosti budou zjišťovány, prostřednictvím kvantitativního pedagogického výzkumu a dotazníkového šetření. Výzkum bude vyhodnocen a budou provedeny závěry a doporučení pro další praktické využití v zařízeních dětských domovů se školou.
dc.format 83 s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject filozofie cs
dc.subject etika cs
dc.subject rodina cs
dc.subject dětský domov se školou cs
dc.subject praktická pomoc cs
dc.subject edukace cs
dc.subject social pedagogy en
dc.subject social pedagogue en
dc.subject philosophy en
dc.subject ethics en
dc.subject family en
dc.subject children's home with school en
dc.subject practical help en
dc.subject education en
dc.title Filozoficko-etický rozměr sociální pedagogiky jako životní pomoci
dc.title.alternative Philosophical-Ethical Dimension of Social Pedagogy as a Livingassistance
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skarupská, Helena
dc.date.accepted 2018-05-24
dc.description.abstract-translated The main topic of this dissertation "Philosophically-ethical dimension of social pedagogy as a quality of life assistance ", is a very crucial topic nowadays. Social pedagogy is a highly comprehensive discipline that brings together a lot of categories. A present-day view at the work of social pedagogues and their application in practice is very important. At the same time, it is also very decisive to examine how the social pedagogue can contribute to improve the work at children' s home with school, where children, with behavioural disturbances, from mostly dysfunctional or affective families are raised. Therefore, a few questions can be raised: would it be possible to apply some kind of cooperation between the social pedagogue and child, family, social workers, school or authorities? Would teachers and educators in the children's homes with school be interested in cooperation with the social pedagogue? In what way, form and how could the cooperation with the social pedagogue be beneficial to them? These and also other particulars are going to be determined using a quantitative pedagogical research and survey. The survey is going to be evaluated and conclusions and recommendations for further practical usage in the children's home with school are going to be made.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 48886
dc.date.submitted 2018-04-19


Files in this item

Files Size Format View Description
janoštík_2018_dp.pdf 2.526Mb PDF View/Open None
janoštík_2018_op.docx 15.68Kb Unknown View/Open None
janoštík_2018_vp.doc 55Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account