Adaptace dítěte na prostředí mateřské školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Adaptace dítěte na prostředí mateřské školy

Show full item record

No preview available
Title: Adaptace dítěte na prostředí mateřské školy
Author: Knapová, Alena
Advisor: Balaban Cakirpaloglu, Irena
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na adaptaci dítěte na prostředí mateřské školy. Z toho plyne i hlavní cíl práce, a to zjistit, jak probíhá adaptační proces u dítěte z pohledu učitelek mateřských škol. Teoretická část je rozdělena do čtyř samostatných kapitol. První kapitola je zaměřena na předškolní věk dítěte. Soustředí se zejména na vývoj hry, řeči, motoriky, samostatnosti a emoční vývoj. Druhá kapitola se zabývá socializací dítěte, kde je vymezen pojem socializace a rozebrán vliv rodiny a mateřské školy na socializaci u dítěte. Třetí kapitola je věnována předškolnímu vzdělávání mateřské školy. Zde jsou mimo jiné představeny i alternativní vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání a taky zralost, způsobilost a připravenost dítěte pro mateřskou školu. Poslední čtvrtá kapitola teoretické části pojednává o adaptaci dítěte na prostředí mateřské školy. Vymezuje základní pojmy, faktory ovlivňující adaptaci, fáze adaptačního procesu, způsoby usnadnění tohoto procesu a taky následky chybějící nebo nesprávné adaptace. Empirická část práce popisuje výsledky kvantitativního šetření formou dotazníku, který byl určen učitelkám v mateřských školách. Hlavním cílem práce je zjistit, jaké nejčastější adaptační projevy se vyskytují u dětí při vstupu do mateřské školy. Mezi dílčí cíle práce pak patří zjistit, co může adaptaci dítěte nejvíce usnadnit při vstupu do mateřské školy, zda se míry projevů adaptačních potíží liší podle velikosti města, ve kterém je mateřská škola umístěna, podle typu třídy a podle pohlaví dítěte. Závěr práce je zaměřen na doporučení, jak lépe zvládnout průběh adaptace, pro rodiče dětí přicházejících do mateřské školy a pro jejich vyučující.
URI: http://hdl.handle.net/10563/43530
Date: 2017-12-01
Availability: Bez omezení
Department: Ústav pedagogických věd
Discipline: Sociální pedagogika


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
knapová_2018_dp.pdf 4.941Mb PDF View/Open None
knapová_2018_op.docx 19.00Kb Unknown View/Open None
knapová_2018_vp.docx 17.26Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account