Senioři a jejich příprava na období snížené soběstačnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Senioři a jejich příprava na období snížené soběstačnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrnčiříková, Zuzana
dc.contributor.author Kneblová, Jana
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:55Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:55Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43531
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou přípravy seniorů na období snížené soběstačnosti. Teoretická část vymezuje základní pojmy a seznamuje s tématy souvisejícími s aspekty stáří a stárnutí, s faktory ovlivňujícími soběstačnost seniorů a s problémy dostupnosti formálních a neformálních zdrojů pomoci. Výzkumná část přináší odpovědi na otázky, které se zabývají zkušenostmi seniorů s přípravou na období snížené soběstačnosti, dále pak očekáváním budoucího života a subjektivně vnímanými bariérami v dostupnosti pomoci v období snížené soběstačnosti. Z kvalitativních rozhovorů získaná data jsou zpracována pomocí metody interpretativní fenomenologické analýzy. Závěr práce obsahuje interpretaci a shrnutí výsledků výzkumu.
dc.format 113 s. (204 112 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Senior cs
dc.subject soběstačnost cs
dc.subject příprava na stáří cs
dc.subject dostupnost pomoci cs
dc.subject formální a neformální zdroje pomoci cs
dc.subject Elderly person en
dc.subject self-sufficiency en
dc.subject preparation for the old age en
dc.subject availability of help en
dc.subject formal and informal sources of help en
dc.title Senioři a jejich příprava na období snížené soběstačnosti
dc.title.alternative Seniors and Their Preparation for the Period of Decreased Self-Reliance
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka
dc.date.accepted 2018-05-24
dc.description.abstract-translated The thesis deals with preparation of elderly persons for a period of their limited self-sufficiency. The theoretical part defines basic concepts and presents topics related to aspects of an old age and aging, to conditions affecting self-sufficiency of elderly, and to availability of formal and informal sources of help. The research part brings answers to questions on experience of elderly persons with their preparation to the period of limited self-sufficiency, on future life expectations and subjectively perceived barriers in availability of help in the period of limited self-sufficiency. Data collected in quality interviews are processed using a method of an interpretative phenomenological analysis. The closing part contains interpretation and summary of the research results.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 48916
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
kneblová_2018_dp.pdf 2.744Mb PDF View/Open None
kneblová_2018_op.docx 22.35Kb Unknown View/Open None
kneblová_2018_vp.docx 17.38Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account