Sociální vztahy ve třídě nadaných žáků z pohledu asistenta pedagoga

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální vztahy ve třídě nadaných žáků z pohledu asistenta pedagoga

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Kopečková, Pavlína
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:55Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:55Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43532
dc.description.abstract Diplomová práce se soustředí na zjištění, jaké jsou sociální vztahy ve třídě nadaných žáků z pohledu asistenta pedagoga. Úvod práce je soustředěn na seznámení veřejnosti s tématem, které je pro většinu společnosti nemožné poznat v přímé interakci se skutečnou realitou, jak daná skupina žáků spolu žije. Teoretická část práce se zaměřuje na odbornou literaturu vztahující se k podstatě daného tématu, mezi tyto kapitoly patří sociální vztahy, nadaný žák, klima třídy, asistent pedagoga. Praktická část obsahuje sociometrický dotazník, který byl zvolen jako hlavní nástroj pro zodpovězení výzkumných otázek. Tento hlavní zdroj empirických dat doplňuje pozorování a rozhovor. Tak byla zajištěna triangulace zdrojů dat.
dc.format 94 s. (176 564 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální vztahy cs
dc.subject nadání cs
dc.subject vztahy nadaných cs
dc.subject asistent pedagoga cs
dc.subject social relationships en
dc.subject talent en
dc.subject relationships of gifted and talented en
dc.subject a pedagogical assistant en
dc.title Sociální vztahy ve třídě nadaných žáků z pohledu asistenta pedagoga
dc.title.alternative Social Relations in Classrooms of Gifted Learners from the Perspective of a Teaching Assistant
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2018-05-24
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is aimed at study of social relationships in a class of gifted and talented pupils from a pedagogical assistant's point of view. The beginning of the thesis deals with explanation of the topic to the public. For most of people in general it is impossible to experience and understand it through direct interaction with reality in which a specific group of pupils live. The theoretical part is focused on the literature connected with the main topic. Among these chapters we can find social interactions, a gifted pupil, school class atmosphere, a pedagogical assistant. The practical part of the thesis involves a sociometric questionnaire which was chosen as a main instrument for gaining answers to research questions. This main source of empirical data is completed by observation and interviews. This way the triangulation of data sources was provided.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 48917
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
kopečková_2018_dp.pdf 2.784Mb PDF View/Open None
kopečková_2018_op.doc 52.5Kb Unknown View/Open None
kopečková_2018_vp.docx 16.81Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account