Slaďování pracovního a rodinného života sociálních pracovníků zaměstnaných ve státním sektoru

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Slaďování pracovního a rodinného života sociálních pracovníků zaměstnaných ve státním sektoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburajová Ilavská, Lenka
dc.contributor.author Kuncová, Lenka
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:55Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:55Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43539
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje tématu slaďování pracovního a rodinného života sociálních pracovníků, zaměstnaných ve státním sektoru. Teoretická část nastiňuje okruh témat z oblasti rodiny a sociální práce, ale také se zabývá sociální politikou a jejími nástroji s ohledem na postoje zaměstnavatele v kontextu harmonizace. Praktická část popisuje námi realizovaný výzkum, zaměřující se na zjištění překážek identifikovaných sociálními pracovníky ve státním sektoru v rámci harmonizace pracovního a rodinného života, což je i cílem této práce.
dc.format 70 s. (120 645 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject harmonizace cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject sociální politika cs
dc.subject státní sektor cs
dc.subject služební poměr cs
dc.subject family en
dc.subject harmonization en
dc.subject social work en
dc.subject social worker en
dc.subject social policy en
dc.subject state sector en
dc.subject service en
dc.title Slaďování pracovního a rodinného života sociálních pracovníků zaměstnaných ve státním sektoru
dc.title.alternative Work - Life Balance of Social Workers Employed in the State Sector
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrnčiříková, Zuzana
dc.date.accepted 2018-05-25
dc.description.abstract-translated The dissertation deals with the theme of harmonization of work and family life of social workers, employed in the state sector. The theoretical part outlines a range of topics in the field of family and social work, but also deals with social policy and its tools with regard to the attitudes of the employer in the context of harmonization. The practical part describes our research focused on identifying the obstructions identified by social workers in the state sector within the harmonization of work and family life, which is also the aim of this work.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 48927
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
kuncová_2018_dp.pdf 4.282Mb PDF View/Open None
kuncová_2018_op.docx 17.04Kb Unknown View/Open None
kuncová_2018_vp.docx 21.81Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account