Osobnost Janusze Korczaka a jeho sociálně pedagogický přínos pro současnou pedagogiku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Osobnost Janusze Korczaka a jeho sociálně pedagogický přínos pro současnou pedagogiku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Malaníková, Simona
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:56Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:56Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43542
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na osobnost Janusze Korczaka, jeho výchovné metody práce s dětmi, pedagogy základních škol a jejich pohled na tuto problematiku. V teoretické části jsou definovány pojmy výchova, sociální vyloučení, metoda. Práce přibližuje život a dílo tohoto polského spisovatele a významného pedagoga minulého století. Praktická část zkoumá povědomí pedagogů o osobnosti Janusze Korczaka, dále názor na uplatňování jeho metod v současné praxi pedagogů základních škol. Zjišťuje jejich názor na potřeby dětí i to, zda se setkávají s dětmi ohroženými sociálním vyloučením. Zkoumá, které metody pedagogové nejčastěji používají, a které naopak chybí. Kvantitativně orientovaný výzkum je realizován formou dotazníkového šetření u pedagogů základních škol.
dc.format 92 s. (120186 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Janusz Korczak cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject výchova cs
dc.subject dítě cs
dc.subject výchovné metody cs
dc.subject etika cs
dc.subject právo cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject Janusz Korczak en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject education en
dc.subject child en
dc.subject educational methods en
dc.subject ethics en
dc.subject law en
dc.subject environment en
dc.subject educator en
dc.subject social exclusion en
dc.title Osobnost Janusze Korczaka a jeho sociálně pedagogický přínos pro současnou pedagogiku
dc.title.alternative The Personality of Janusz Korczak and His Socio-Pedagogical Contribution to Contemporary Pedagogy
dc.type diplomová práce cs
dc.date.accepted 2018-05-25
dc.description.abstract-translated The diploma thesis focuses on the personality of Janusz Korczak, his pedagogical methods of working with children, teachers of primary schools and their view on this issue. The theoretical part defines the concepts of education, social exclusion, method. The work brings to life the work of this Polish writer and a significant pedagogue of the last century. The practical part examines teachers' awareness of the personality of Janusz Korczak, and his view on the application of his methods in the current practice of primary school teachers. It finds their opinion on the needs of children and whether they meet children at risk of social exclusion. It examines which pedagogical methods most often use and which, on the other hand, is missing. Quantitatively oriented research is carried out in the form of a questionnaire survey of primary school teachers.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 48932
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2018-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
malaníková_2018_dp.pdf 5.218Mb PDF View/Open None
malaníková_2018_op.doc 52Kb Unknown View/Open None
malaníková_2018_vp.doc 55Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account