Eco Trendy - Eco Friendly

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Eco Trendy - Eco Friendly

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Eco Trendy - Eco Friendly
Autor: Zajacová, Soňa
ISBN: 978-80-7454-763-8
URI: http://hdl.handle.net/10563/43690
Datum: 2012-09-05
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran:
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Dopad odevnej produkcie na životné prostredie si vyžaduje čoraz prísnejšie opatrenia v celom módnom odvetví. Preto táto práca pojednáva o postupoch vytvárania udržateľného dizajnu a zároveň zisťuje, či sa jedná len o súčasný trend, alebo pretrvávajúce hnutie. Cieľom výskumu sa stalo preskúmanie rôznych princípov vytvárania udržateľného dizajnu odevu a na základe toho vytvorenie odevnej kolekcie tak, aby bol čo najviac eliminovaný dopad na životné prostredie. Dizertačná práca Eco Trendy - Eco Friendly je členená na dve hlavné časti, a to teoretickú a praktickú. Teoretická časť pozostáva z dvoch hlavných kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá priamou otázkou módy a ekológie, kde vysvetľuje problematiku samotných termínov, ako móda, odev, trend a ich vzájomnú spojitosť. Popisuje vzťah medzi človekom a spoločnosťou v priebehu histórie a jej vplyv na módu. Základným predpokladom na riešenie danej problematiky v móde sa stal náhľad do spoločnosti a jej vzťah k móde, odevu, i ku konzumu. Preto sa teoretická časť opiera o teórie významných filozofov a sociológov, ako Baumanova Tekutá modernita (2008), Lipovetského Éra prázdnoty (2008) či Frommove (2014) filozofické modusy mať a byť. Kritické úvahy o pojmoch, ako móda, trend a samotná udržateľnosť vychádzali z potreby ujasniť si ich a vedieť ďalej pracovať v tejto problematike. Do výberu kľúčových dizajnérov sú zaradení tí, ktorí posunuli problematiku udržateľnosti do riešiteľnej podoby v danej dobe a v možnostiach vtedy dostupných. Pozornosť je venovaná i novým technológiám, materiálom a možnostiam z toho vyplývajúcim. Druhá, najdôležitejšia časť, definuje udržateľnú módu. Zaoberá sa jej vznikom a predpokladmi pre budúcnosť. Rozdeľuje udržateľnosť do štyroch základných kategórií, a to na recykláciu, materiály šetrné k životnému prostrediu, nadčasový dizajn a konceptuálny prístup. Venuje sa i novým prístupom a možnostiam riešenia danej problematiky a víziám budúcnosti prostredníctvom nových technológií. Základné informácie z teoretickej časti práce boli použité v skriptách Vybrané kapitoly z předmětu technologie oděvu: Móda a umění, ekologická móda(Štraneková, Zajacová, 2015), ktoré sú určené študentom Ateliéru designu oděvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Práca predstavuje nielen súbor edukatívnych poznatkov, ale i experimentálnych a vedecko - technologických spracovaní aplikovateľných v odevom priemysle. Na základe obsiahlej teoretickej rešerše vznikli praktické výskumy a projekty, ktoré predstavujú rôzne polohy, ako sa dá s udržateľnosťou pracovať. Praktický výskum pozostáva z niekoľkých komplexných projektov, experimentov a kolekcií. Kolekcia Nomadic, konceptuálne spracovanie Be part of, Atmosfear a Obesity vznikli ako autorské projekty. V spolupráci s odborníkmi boli realizované projekty Instant Dress a Collagen Dress a projekt Reclaimed Future vznikol na podnet grafického dizajnéra. Kolekcia Echelon pre odevnú športovú značku Isadore Apparel poukazuje na možnosť implementácie udržateľnosti do existujúcej značky. V rámci výskumu je predstavená i prezentačná činnosť. Všetky projekty sú následne vyhodnotené.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
zajacová_2018_teze.pdf 2.791Mb PDF Zobrazit/otevřít
zajacová_2018_dp.pdf 5.534Mb PDF Zobrazit/otevřít None
zajacová_2018_vp.pdf 235.1Kb PDF Zobrazit/otevřít None
zajacová_2018_op.zip 472.4Kb application/zip Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet