A Comparison of Two Czech Translations of Selected Short Stories from Dubliners by James Joyce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

A Comparison of Two Czech Translations of Selected Short Stories from Dubliners by James Joyce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vinklárek, Petr
dc.contributor.author Mikulík, Tomáš
dc.date.accessioned 2018-10-01T07:31:54Z
dc.date.available 2018-10-01T07:31:54Z
dc.date.issued 2018-07-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43709
dc.description.abstract Tato bakalářká práce se zabývá porovnáváním dvou českých překladů vybraných povídek Dubliňanů Irského spisovatele Jamese Joyce. Práce vychází z překladů Zdeňka Urbánka a Aloyse Skoumala. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část se zaměřuje na autora původního textu a na teorii překladu. Praktická část se zabývá porovnáváním vybraných částí textů. Cílem práce je poukázat na základní rozdíly mezi oběma překlady a originálním textem.
dc.format 49 s. (59440 znaků).
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject James Joyce cs
dc.subject Zdeněk Urbánek cs
dc.subject Aloys Skoumal cs
dc.subject Dubliňané cs
dc.subject překlad cs
dc.subject analýza cs
dc.subject James Joyce en
dc.subject Zdeněk Urbánek en
dc.subject Aloys Skoumal en
dc.subject Dubliners en
dc.subject translation en
dc.subject analysis en
dc.title A Comparison of Two Czech Translations of Selected Short Stories from Dubliners by James Joyce
dc.title.alternative A Comparison of Two Czech Translations of Selected Short Stories from <em>Dubliners</b> by James Joyce
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bellová, Hana
dc.date.accepted 2018-09-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the comparison of two Czech translations of selected stories from Dubliners by Irish writer James Joyce. The thesis is based on the translations by Zdeněk Urbánek and Aloys Skoumal. The thesis is divided into two main parts, the practical part and the theoretical part. The theoretical part focuses on the author of the original text and on the theory of translation. The practical part deals with the comparison of selected parts of the text. The aim of the thesis is to point out the basic differences between both translations and the original text.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 50716
dc.date.submitted 2018-08-22


Files in this item

Files Size Format View Description
mikulík_2018_dp.pdf 1.865Mb PDF View/Open None
mikulík_2018_op.pdf 155.2Kb PDF View/Open None
mikulík_2018_vp.pdf 164.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account