Propagace léčiv - etika nebo komerce

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Propagace léčiv - etika nebo komerce

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Propagace léčiv - etika nebo komerce
Autor: Abšnajdrová, Jitka
Vedoucí: Jurášková, Olga
Abstrakt: Smyslem této práce bylo postihnout současnou situaci na poli propagace volně prodejných léčivých přípravků, její rozbor, analýzu. Poskytnout na tuto situaci různé úhly pohledu, jak z hlediska tvůrců komunikačních aktivit, tak z pohledu konečných spotřebitelů. Tyto dva úhly pohledu pak doplnit o zákonná ustanovení, která se k tomuto tématu vztahují a také o doporučení specifikovaná subjekty samoregulace reklamy. Následně pak vytvořit analýzou všech těchto údajů východiska pro tvorbu Zásad pro efek-tivní a etickou komunikaci v oblasti volně prodejných léčivých přípravků. A tvorba těchto zásad. Při tvorbě těchto zásad bylo důležité, aby bylo na celou věc pohlíženo racionálně a nepřevážil ani jeden z extrémů - buď etická stránka věci na úkor efektivnosti propagačního sdělení, nebo naopak. Těmito zásadami pak byla potvrzena hypotéza, že v propagaci léčiv tak, aby tato byla účinná je nutno skloubit jak etickou, tak komerční stránku.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4370
Datum: 2007-08-13
Dostupnost: Práce není přístupná
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 2698


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
abšnajdrová_2007_dp.pdfZablokované 32.89Mb PDF Zobrazit/otevřít
abšnajdrová_2007_vp.doc 39.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
abšnajdrová_2007_op.pdf 794.8Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet