Propagace léčiv - etika nebo komerce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Propagace léčiv - etika nebo komerce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Abšnajdrová, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:01:56Z
dc.date.available 2010-07-15T18:01:56Z
dc.date.issued 2007-08-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4370
dc.description.abstract Smyslem této práce bylo postihnout současnou situaci na poli propagace volně prodejných léčivých přípravků, její rozbor, analýzu. Poskytnout na tuto situaci různé úhly pohledu, jak z hlediska tvůrců komunikačních aktivit, tak z pohledu konečných spotřebitelů. Tyto dva úhly pohledu pak doplnit o zákonná ustanovení, která se k tomuto tématu vztahují a také o doporučení specifikovaná subjekty samoregulace reklamy. Následně pak vytvořit analýzou všech těchto údajů východiska pro tvorbu Zásad pro efek-tivní a etickou komunikaci v oblasti volně prodejných léčivých přípravků. A tvorba těchto zásad. Při tvorbě těchto zásad bylo důležité, aby bylo na celou věc pohlíženo racionálně a nepřevážil ani jeden z extrémů - buď etická stránka věci na úkor efektivnosti propagačního sdělení, nebo naopak. Těmito zásadami pak byla potvrzena hypotéza, že v propagaci léčiv tak, aby tato byla účinná je nutno skloubit jak etickou, tak komerční stránku. cs
dc.format 72 cs
dc.format.extent 34496615 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject etika cs
dc.subject etický kodex cs
dc.subject léčiva cs
dc.subject reklama cs
dc.subject propagace cs
dc.subject ethics en
dc.subject ethic code en
dc.subject medicine en
dc.subject advertising en
dc.title Propagace léčiv - etika nebo komerce cs
dc.title.alternative Free-selling medicines advertising - ethics or commerce en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela
dc.date.accepted 2007-08-27
dc.description.abstract-translated The sense of my thesis is to find out the situation on scene of the free-selling medicines (medicines selling without prescription) advertising. And also make the analysis. Next, provide the couple of wievs, which exists on that problem. One of them is a wiev of the advertising experts and subjects who product the advertising materials. The second one is a wiev of consumers who are using the free-selling medicines. These two points of wievs on that problem must be completed with the law regulation and the regulation which rises as the part of the self-regulation in advertising. Than, analysis all of this dates together I would like to create the starting points for the creating "Principles for the effective and ethic advertising in the spere of the free-selling medicine". And than I would like to create that principles. It's very important to be still realistic and have a rational wiev on the problem on creating process. It's important becau-se there could prevail one of the extreme. Either, big importance on the ethic side of the problem to the detriment of commercial, or the opposite extreme. These principles certifies the hypothesis that the advertising of the free/selling medicines must unite both sides, ethics and also commerce to be effective. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2698
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
abšnajdrová_2007_dp.pdfBlocked 32.89Mb PDF View/Open
abšnajdrová_2007_vp.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open
abšnajdrová_2007_op.pdf 794.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account