Syndrom vyhoření středoškolských pedagogických pracovníků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření středoškolských pedagogických pracovníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Suchá, Helena
dc.date.accessioned 2018-10-01T07:31:54Z
dc.date.available 2018-10-01T07:31:54Z
dc.date.issued 2018-06-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43714
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem dnešním doby syndromem vyhoření. Jako cílová skupina výzkumu byli zvoleni středoškolští pedagogičtí pracovníci. Cílem práce je zjistit míru vyhoření u této profesní skupiny a v případě potvrzení stanovených hypotéz navrhnout možná řešení tohoto problému. V teoretické části jsou popsány příčiny a příznaky syndromu vyhoření, možnosti léčby a prevence. Je vymezena učitelská profese a pozornost je věnována i psychosociálnímu stresu učitelů. V praktické části bylo využi-to kvantitativní metody zkoumání založené na dotazníkovém šetření.
dc.format 103 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stres cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject prevence cs
dc.subject učitel cs
dc.subject Stress en
dc.subject burnout syndrom en
dc.subject prevention en
dc.subject teacher en
dc.title Syndrom vyhoření středoškolských pedagogických pracovníků
dc.title.alternative Burnout Syndrom of Secondary School Teachers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2018-09-10
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on an actual topic these days burnout syndrom. As a tar-get group of our research were chosen Secondary school teachers. The main aim of the diploma thesis is to provide analysis of this issue, find out the volume of burnout syn-drom among teachers and if there is a need, suggest possible solution and a prevention programm. Theoretical part of the work describes causes of presence and development of burnout syndrome, its individual phases and symptoms. We also mention possible ways of prevention and treatment of burnout syndrome. We define teacher´s profession and pay attention to psychosocial stress connected to this job. The practical part is based on the questionnaire survey.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 50724
dc.date.submitted 2018-07-31


Files in this item

Files Size Format View Description
suchá_2018_dp.pdf 2.813Mb PDF View/Open None
suchá_2018_op.docx 18.25Kb Unknown View/Open None
suchá_2018_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account