Design periferie pro interakci s osobním počítačem se zvláštním zřetelem na tělesně postižené s jednou rukou částečně nebo zcela dysfunkční

DSpace Repository

Language: English čeština 

Design periferie pro interakci s osobním počítačem se zvláštním zřetelem na tělesně postižené s jednou rukou částečně nebo zcela dysfunkční

Show full item record

Thumbnail
Title: Design periferie pro interakci s osobním počítačem se zvláštním zřetelem na tělesně postižené s jednou rukou částečně nebo zcela dysfunkční
Author: Puchta, Ondřej
ISBN: 978-80-7454-760-7
URI: http://hdl.handle.net/10563/43745
Date: 2012-09-05
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 38
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce pojednává o designu periferie určené pro interakci s osobním počítačem, navržené se zvláštním zřetelem na potřeby tělesně postižených s jednou rukou částečně nebo zcela dysfunkční. Cílem práce je na základě východisek a výsledků provedeného výzkumu navrhnout design periferie pro interakci s osobním počítačem tak, aby byl minimalizován dopad používání PC na zdraví uživatele, a to zejména v pracovním procesu, ale i při jiných, např. volnočasových aktivitách. Analyzovány jsou veškeré majoritní způsoby interakce s osobním počítačem, na základě čehož jsou následně vzájemně porovnány s ohledem na závažnost postižení uživatele a dobu strávenou prací s PC. Aby bylo možné objasnit současný stav problematiky, práce obsahuje popis historického vývoje ve zvolené oblasti. Zahrnut je přehled a analýza současné produkce, jak konvenčních, tak specializovaných zařízení, která jsou v rámci stanovených kategorií vzájemně porovnána. Získané poznatky jsou aplikovány na design funkčního prototypu a testováním je ověřena míra jejich přínosnosti. Na základě zjištění vyplývajících z provedených testů jsou předloženy dva výstupy s výrazně odlišnou koncepcí. Závěry práce je možné využít v oblasti vědecko-výzkumné, neboť jednotlivé druhy periferií kategorizuje a předkládá výsledky jejich vzájemného porovnání. Současně mohou být přínosné i pro praxi, neboť poskytují ucelený pohled na současný design periferií pro interakci s osobním počítačem a popisují zjištěná pozitiva a negativa.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
puchta_2018_teze.pdf 3.125Mb PDF View/Open
puchta_2018_dp.pdf 9.593Mb PDF View/Open None
puchta_2018_vp.pdf 219.3Kb PDF View/Open None
puchta_2018_op.zip 927.6Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account