Corporate Social Responsibility (CSR) v bankovním průmyslu: model zvyšování finanční výkonnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Corporate Social Responsibility (CSR) v bankovním průmyslu: model zvyšování finanční výkonnosti

Show simple item record

dc.contributor.author Kombo, Felix Ondieki
dc.date.accessioned 2018-11-17T20:07:44Z
dc.date.available 2018-11-17T20:07:44Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-802-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43766
dc.description.abstract Bankovní sektor je považován za důležitou součást finančního průmyslu a banky investují miliony dolarů do společenské odpovědnosti firem (CSR). Výsledkem tohoto je, že mnoho bank vytvořilo pracovní týmy, jejichž úkolem je vytvořit koncept CSR za účelem zvyšování zisků prostřednictvím využití principů CSR. Nicméně takovýto rámec, jenž by mohl být převzat a využit komerčními bankami za účelem zvýšení finanční výkonnosti, chybí a je tedy považován za dobročinnou aktivitu, která je typická pro rozvojové země. Tato dizertační práce vychází ze dvou typů informací: primární údaje získané od zákazníků, zaměstnanců a manažerů bank, a sekundární data získaná z finančních výpisů a výročních zpráv bank za účelem vytvoření modelu, jenž může napomoci ke zvýšení finanční výkonnosti bank využitím CSR. S použitím softwaru IBM SPSS Modeler 22.0 a NVivo tato práce představuje model, ve kterém jsou zahrnuty tři pilíře CSR (ekonomický, environmentální, společenský) a tři míry vycházející z účetnictví (ROA, ROE a PPE). Výsledky studie poukazují na pozitivní vliv CSR na finanční výkonnost komerčních bank na základě zmiňovaných mír vycházejících z účetnictví. Lze tedy konstatovat, že využití principů CSR vede k vyšší finanční výkonnosti komerčních bank. Navíc je evidentní mírný vliv řídících proměnných na souvislost mezi strategiemi CSR a finanční výkonností komerčních bank.
dc.format 42
dc.format.extent 126
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Corporate Social Responsibility cs
dc.subject CSR cs
dc.subject finanční výkonnost cs
dc.subject komerční banky cs
dc.subject Keňa cs
dc.subject zákazníci bank cs
dc.subject rámec CSR cs
dc.subject manažeři bank cs
dc.subject bankovní průmysl cs
dc.subject zaměstnanci bank cs
dc.subject Corporate Social Responsibility en
dc.subject CSR en
dc.subject Financial Performance en
dc.subject Commercial Banks en
dc.subject Kenya en
dc.subject Bank Customers en
dc.subject CSR Framework en
dc.subject Bank Managers en
dc.subject Banking Industry en
dc.subject Bank employees en
dc.title Corporate Social Responsibility (CSR) v bankovním průmyslu: model zvyšování finanční výkonnosti cs
dc.title.alternative Corporate Social Responsibility (CSR) in the Banking Industry: A Model for Increasing Financial Performance en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Pawliczek, Adam
dc.contributor.referee Sipko, Juraj
dc.date.accepted 2018-11-12
dc.description.abstract-translated The banking sector is considered to be an important component in the financial services' industry while banks are spending millions of dollars on corporate social responsibility (CSR). Many banks have created task teams to introduce the CSR concept properly so that to guarantee higher profits through CSR practices. However, a common CSR framework that can be adapted and implemented by commercial banks to achieve financial returns is still lacking, thus subjecting CSR as a philanthropic activity that is mostly applicable to developing countries. The dissertation uses two sets of data: primary data collected from bank customers, employees and managers and secondary data collected from banks' financial statements and annual reports so that to develop a model that can be used to increase financial performance by banks through CSR. Using the IBM SPSS Modeler 22.0 and NVivo software, the dissertation provides the model, taking into account three pillars of CSR (economic, environmental and social) and three accounting based measures (ROA, ROE and PPE). The findings indicate a positive relationship between CSR and financial performance in commercial banks based on accounting measures. Therefore, better CSR practices lead to higher financial performance in commercial banks.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economics and Management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 50799
dc.date.submitted 2018-10-01


Files in this item

Files Size Format View Description
kombo_2018_teze.pdf 2.283Mb PDF View/Open
kombo_2018_dp.pdf 1.431Mb PDF View/Open None
kombo_2018_op.pdf 833.6Kb PDF View/Open None
kombo_2018_vp.pdf 504.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account