Model kompetencí projektových manažerů v sektoru vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Model kompetencí projektových manažerů v sektoru vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.author Polčáková, Martina
dc.date.accessioned 2018-12-17T21:41:35Z
dc.date.available 2018-12-17T21:41:35Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-816-1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43771
dc.description.abstract Disertační práce s názvem "Model kompetencí projektových manažerů v sektoru vzdělávání" se zabývá vytvořením soustavy kompetencí, která by měla usnadnit výběr projektového manažera na dané pozici. Hlavním cílem je návrh kompetenčního modelu projektových manažerů v oblasti vzdělávání. V práci je nejprve provedena kritická literární rešerše dostupných zdrojů. Dále je vytvořeno dotazníkové šetření. Na základě těchto výsledků byl vytvořen návrh modelu kompetencí projektového manažera, který byl konzultován ve vybraných vzdělávacích institucích. Vytvořený model bude přínosem nejen pro teorii, ale zejména praxi, kde může usnadnit výběr vhodného projektového manažera ve vzdělávacím sektoru. Dalším přínosem je vyjasnění obsahu získávání znalostí mezi vysokými školami a praxí
dc.format 109
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kompetence cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject model cs
dc.subject projektový manažer cs
dc.subject competency en
dc.subject education en
dc.subject model en
dc.subject project manager en
dc.title Model kompetencí projektových manažerů v sektoru vzdělávání
dc.title.alternative Competency model of project managers in the Education Sector
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Michalko, Milan
dc.contributor.referee Porvazník, Ján
dc.date.accepted 2018-12-06
dc.description.abstract-translated The dissertation with topic "Competency model of project managers in the Education sector "is focused on establishing of competency framework which should facilitate selection of a project manager at a given position. The main goal is to design a competency model of project managers in the field of education. At first there is done critical literature review of available resources in this dissertation. Furthermore the questionnaire sources have been created. Based on these results the proposal for the competency model of a project manager was established which was consulted in the selected educational institutions. The model will be a benefit not only for theory but especially for practice which can facilitate the selection of a suitable project manager in the education sector. Another benefit is clarification of the content of the knowledge acquisition between universities and practice
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 47750
dc.date.submitted 2018-10-01


Files in this item

Files Size Format View Description
polčáková_2018_dp.pdf 1.260Mb PDF View/Open None
polčáková_2018_op.pdf 655.7Kb PDF View/Open None
polčáková_2018_vp.pdf 550.2Kb PDF View/Open None
polčáková_2018_teze.pdf 2.223Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account