Rodič jako aktér domácí přípravy na vyučování

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rodič jako aktér domácí přípravy na vyučování

Show full item record

Thumbnail
Title: Rodič jako aktér domácí přípravy na vyučování
Author: Petrů Puhrová, Barbora
ISBN: 978-80-7454-836-9
URI: http://hdl.handle.net/10563/43792
Date: 2015-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 171
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou domácí přípravy žáka na prvním stupni základní školy. Předmětným zájmem se stává rodič dítěte. Teoretická východiska uvádějí do souvislostí vztah školy a současné rodiny v kontextu zapojení rodiče do domácí přípravy žáka na vyučování. V průniku vědních disciplín jsou vymezeny klíčové pojmy aktér a aktérství. Výzkumným cílem bylo odhalit a vysvětlit, jak se projevuje rodič, zejména matka, jako aktér domácí přípravy dítěte na vyučování a současně jaké atributy aktérství se v domácí přípravě vymezují. Kvalitativní výzkumné šetření bylo realizováno v průběhu dvou let ve třech etapách, nejprve prostřednictvím 17 polostrukturovaných inter-view s převážně vysokoškolsky vzdělanými rodiči žáků primární školy, poté pozorováními ve 3 rodinách a následně polostrukturovanými interview se záměrně vybranými 3 matkami žáků na prvním stupni základní školy. Data byla analyzována v kontextu paradigmatického modelu zakotvené teorie s využitím axiálního kódování. Výzkumná zjištění odkrývají inter-ní hlediska zkoumaných rodičů, ve kterých se aktérství rodiče, intenzitně percipováno mat-kami aktérkami, projevuje v přístupu k domácí přípravě. Podmínky domácího managemen-tu, utvářené v oblastech času, prostoru, monitoringu motivace a kontroly emocí dítěte i ro-diče, udávají ráz i kvalitu domácí přípravy. Rodič jako aktér jedná v domácí přípravě s cí-lem dosáhnout určité změny, zvolené způsoby a strategie směřují k dosažení úspěchu dítěte ve škole a satisfakci rodiče za vynaložené úsilí a snahu projevovanou svým aktérstvím v domácí přípravě.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
petrů puhrová_2019_dp.pdf 1.972Mb PDF View/Open None
petrů puhrová_2019_op.pdf 1.261Mb PDF View/Open None
petrů puhrová_2019_vp.pdf 136.4Kb PDF View/Open None
petrů puhrová_2019_teze.pdf 2.310Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account