Příprava a stadium fotoprotektivních a antimikrobiálních vlastností nových látek na bázi 1,2,3-triazolu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava a stadium fotoprotektivních a antimikrobiálních vlastností nových látek na bázi 1,2,3-triazolu

Show full item record

Thumbnail
Title: Příprava a stadium fotoprotektivních a antimikrobiálních vlastností nových látek na bázi 1,2,3-triazolu
Author: Milićević, David
ISBN: 978-80-7454-839-0
URI: http://hdl.handle.net/10563/43796
Date: 2015-10-26
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 55
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

V rámci disertační práce byla vícestupňovou syntézou, jež vycházela z vhodných organických azidů, připravena skupina nových chinolin-2,4-dionů substituovaných 1,2,3-triazolovými kruhy. Bis-triazolové estery byly po acetylaci mono-triazolových alkoholů získány zavedením propargylové skupiny do polohy N1 chinolonového heterocyklu a následnou "click" reakcí s třemi různými organickými azidy za katalytického účinku měďných kationtů. Z výsledných bis-triazolových, stejně jako z mono-triazolových acetátů byly poté kyselou alkoholýzou odstraněny chránící skupiny a získané alkoholy byly dále oxidovány na příslušné aldehydy a karboxylové kyseliny. Zatímco krystalizace syntetizovaných mono-triazolových sloučenin byla prakticky vždy úspěšná, u bis-triazolových derivátů byla úspěšná pouze zřídka, a proto byly chinolony se dvěma 1,2,3-triazolovými kruhy purifikovány převážně chromatografií na sloupci silikagelu. V průběhu řešení podle naplánovaného schématu byly testovány, sledovány a nakonec optimalizovány reakční podmínky jednotlivých syntetických kroků. Kromě hlavních produktů reakcí byla věnována také pozornost několika vedlejším přeměnám výchozích látek, které buď zdůraznily zajímavé chování studovaných systémů (štěpení chinolin-2,4-dionového kruhu), nebo by mohly být využity jako alternativní přístup k přípravě derivátů kyseliny anthranilové. U několika syntetizovaných derivátů byla sledována jejich potenciální schopnost koordinovat kovy, a také byly testovány jejich antimikrobiální účinky vůči deseti druhům mikroorganismů zahrnujících zástupce bakterií, kvasinek a hub. Navíc byly okrajově zkoumány jejich potenciální fotoprotektivní vlastnosti. Bohužel nebyly zjištěny žádné zajímavé fyzikální vlastnosti nebo biologické aktivity u žádné z testovaných sloučenin. Naprostá většina výsledků získaných v rámci doktorského studia, které jsou prezentovány v této disertační práci, byla již publikována v impaktovaném vědeckém časopisu nebo je obsažena v rukopisu publikace zaslaném do redakce impaktovaného časopisu.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
milićević_2019_teze.pdf 2.808Mb PDF View/Open
milićević_2019_dp.pdf 3.042Mb PDF View/Open None
milićević_2019_op.zip 521.4Kb application/zip View/Open None
milićević_2019_vp.pdf 299.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account