Business Valuation of the Companies Listed on the Prague Stock Exchange and V4 Countries

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Business Valuation of the Companies Listed on the Prague Stock Exchange and V4 Countries

Show simple item record

dc.contributor.author Aliu, Florin
dc.date.accessioned 2019-06-27T07:36:54Z
dc.date.available 2019-06-27T07:36:54Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-842-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43797
dc.description.abstract Práce se primárně zabývá oceňováním společností obchodovaných na Burze cenných papírů Praha (BCPP), následně se zaměřuje na další visegradské země. Oceňování společností je důležitým prvkem cenových signálů, které jsou trhem poskytovány. Určení vnitřní hodnoty společností je důležitým prvkem nejen pro fúze a akvizice, ale také pro banky, dodavatele, zákazníky a zaměstnance ve vztahu k současnému a budoucímu vývoji společností. V současné době existuje mnoho nejasností v teoretických koncepcích a praktických aplikacích týkajících se oceňování obchodovaných společností. Výsledky předkládané disertační práce jsou zaměřeny na komplexní otázku procesu oceňování společností.
dc.format 35
dc.format.extent 215
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject hodnota společnosti cs
dc.subject diskontní sazba cs
dc.subject koeficient beta cs
dc.subject tržní cena akcie cs
dc.subject stupeň rizika cs
dc.subject Company Value en
dc.subject Discount Rate en
dc.subject Beta Coefficient en
dc.subject Stock Market Prices en
dc.subject Risk Level en
dc.title Business Valuation of the Companies Listed on the Prague Stock Exchange and V4 Countries en
dc.title.alternative Business Valuation of the Companies Listed on the Prague Stock Exchange and V4 Countries en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Scholleová, Hana
dc.contributor.referee Sipko, Juraj
dc.date.accepted 2019-06-17
dc.description.abstract-translated The work primarily estimates the intrinsic value of the companies listed on the Prague Stock Exchange as an important price signals delivered in the stock market. Determining the estimated intrinsic value of the companies listed in the stock exchanges is essential evidence not just for mergers and acquisition, but also for banks, suppliers, customers, investors, shareholders and employees on the current and future outlook of the company. There are many unclear inputs standing on the general theoretical concepts and practical applications that lie within the valuation of publicly listed companies. The results of the study try to give small indications on an overall complex issue of the valuation process.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 53626
dc.date.submitted 2019-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
aliu_2019_teze.pdf 1.885Mb PDF View/Open
aliu_2019_dp.pdf 3.080Mb PDF View/Open None
aliu_2019_op.pdf 527.3Kb PDF View/Open None
aliu_2019_vp.pdf 305.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account