Analýza projektové činnosti mateřských škol ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza projektové činnosti mateřských škol ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Majerčíková, Jana
dc.contributor.author Rožková, Erika
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:21Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:21Z
dc.date.issued 2018-10-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43884
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku projektové činnosti mateřských škol ve Zlínském kraji. Práce má teoreticko-empirický charakter. Cílem bakalářské práce je vymezit teoretická východiska pro tvorbu projektů a taktéž zjistit, jakou projektovou činností se mateřské školy ve Zlínském kraji zabývají. V teoretické části je popsán a charakterizován projektový management v oblasti vzdělávání a projektová činnost v mateřské škole. Praktická část je založena na analýze získaných dat, jejich interpretaci a vyhodnocení výsledků. Data pro výzkum byla zjišťována prostřednictvím dotazníku určeného ředitelům mateřských škol ve Zlínském kraji. Bylo zjištěno, že projektová činnost je v mateřských školách frekventovaně využívána, avšak ředitelé mateřských škol nejméně využívají projektování za účelem finanční podpory a projektování rozvoje školy. Dalším zjištěním bylo, že projektová činnost souvisí s lokací mateřské školy, ale i s dobou působení ve funkci ředitele mateřské školy.
dc.format 66
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject management cs
dc.subject projekt cs
dc.subject management en
dc.subject project en
dc.title Analýza projektové činnosti mateřských škol ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Analysis of project activities of kindergartens in the Zlín region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Božik, Roman
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the project activities of kindergartens in the Zlín region. The character of this work is theoretical and empirical. The goal of this bachelor thesis is to define the theoretical basis for the project creation and also to find out what kind of project activities kindergartens in the Zlin region deal with. In the theoretical part is described and characterized the project management in education and project activities in kindergarten. The practical part is based on the analysis from the obtained data, their interpretation and evaluation of results. The data for this research was collected through a questionnaire intended for headmasters of kindergartens in the Zlín Region. It was found that project activities are frequently used in kindergartens, but kindergartens headmasters use projects for financial support and designing school development at least. Another finding was, that the project activities are related to the location of the kindergarten, but also related to the headmaster´s term of office in the kindergarten.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 50822
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-04-23


Files in this item

Files Size Format View Description
rožková_2019_dp.pdf 2.812Mb PDF View/Open None
rožková_2019_op.docx 21.92Kb Unknown View/Open None
rožková_2019_vp.docx 18.85Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account