Dětské otázky v prostředí mateřské školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dětské otázky v prostředí mateřské školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukášová, Hana
dc.contributor.author Vaculíková, Helena
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:21Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:21Z
dc.date.issued 2018-10-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43889
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá otázkami, které děti pokládají v prostředí mateřské školy. Záměrem bakalářské práce je tedy zjistit, jaké otázky děti kladou během didakticky cílených činností. Teoretická část je zaměřena na pojetí dětské otázky v kontextu pedagogické teorie a je zde také stručný přehled zrealizovaných výzkumů v oblasti žákovských a dětských otázek. V praktické části je popsáno výzkumné šetření, které proběhlo ve dvou věkově homogenních třídách, v jedné vybrané mateřské škole ve Zlínském kraji. Závěr práce je věnován interpretaci výsledků výzkumu a odpovědím na výzkumné otázky.
dc.format 79 s. (117 203 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject dětská otázka cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject řeč cs
dc.subject jazyk cs
dc.subject dialog cs
dc.subject rozhovor cs
dc.subject didakticky cílená činnost cs
dc.subject pre - school age en
dc.subject nursery school en
dc.subject children´s question en
dc.subject communication en
dc.subject speech en
dc.subject language en
dc.subject dialogue en
dc.subject conversation en
dc.subject didactically targeted activities en
dc.title Dětské otázky v prostředí mateřské školy
dc.title.alternative Children´s questions in nursery school environment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Petrová, Zuzana
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with questions which children consider in nursery environment. The aim of this bachelor thesis is to find out what questions children ask during didactically targeted activities. The theoretical part is focused on the conception of the child's question in the context of pedagogical theory and there is also a brief overview of realized research in the area of pupil's and child's questions. The research part is described in the practical part and was conducted in two agehomogeneous classes, in one selected nursery school in the Zlín Region. The conclusion is devoted to the interpretation of research results and answers to research questions.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 50828
dc.date.submitted 2019-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
vaculíková_2019_dp.pdf 3.340Mb PDF View/Open None
vaculíková_2019_op.docx 17.53Kb Unknown View/Open None
vaculíková_2019_vp.docx 20.22Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account