Podpora předmatematického vzdělávání v mateřské škole prostřednictvím her

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Podpora předmatematického vzdělávání v mateřské škole prostřednictvím her

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavelková, Marie
dc.contributor.author Juránková, Barbora
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:21Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:21Z
dc.date.issued 2018-10-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43898
dc.description.abstract Bakalářská práce má teoreticko-aplikační charakter a zabývá se předmatematickým zděláváním u dětí předškolního věku prostřednictvím hry. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Cílem teoretické části bakalářské práce je shrnout teoretická východiska o předmatematickém vzdělávání a hře. Cílem aplikační části je vytvořit sadu her pro podporu předmatematického vzdělávání, zrealizovat a ověřit sadu her ve vybrané mateřské škole, evaluovat navrženou sadu her a následně zpracovat doporučení pro pedagogickou praxi.
dc.format 55 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hra cs
dc.subject předmatematické vzdělávání cs
dc.subject game en
dc.subject premathematics education en
dc.title Podpora předmatematického vzdělávání v mateřské škole prostřednictvím her
dc.title.alternative The support of pre-mathematical education in preschool through the games
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Koflerová, Anna
dc.date.accepted 2019-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis has a theoretical and application character and deals with pre-mathematical education in preschool children through play. The thesis consists of theoretical and practical part. Theaim of the theoretical part of th ebachelor thesis is to summarize thetheoretica lbases of pre-mathematical education and play. Theaim of the application part is to create a set of games for the support of pre-mathematical education, to realize and verify a set of games in the selected kindergarten, to evaluate the proposed set of games and subsequently to make recommendations for pedagogicalpractice.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 50838
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2019-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
juránková_2019_dp.pdf 4.252Mb PDF View/Open None
juránková_2019_op.docx 16.26Kb Unknown View/Open None
juránková_2019_vp.docx 17.63Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account