Diagnostikování školní připravenosti dítěte v podmínkách mateřské školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Diagnostikování školní připravenosti dítěte v podmínkách mateřské školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petrů Puhrová, Barbora
dc.contributor.author Korábková, Eliška
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:22Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:22Z
dc.date.issued 2018-10-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43921
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostikování školní připravenosti dítěte v podmínkách mateřské školy. Práce se dělí na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena především na souhrnný popis dané problematiky diagnostikování školní připravenosti, zpracovaný pomocí odborných zdrojů. Součástí této teoretické části jsou také kompetence učitele, které jsou potřebné pro diagnostikování dítěte. V praktické části pak popisuji svá zjištění na základě kvantitativně orientovaného výzkumu, který se zaměřoval na metody a nástroje, jež učitelky využívají při diagnostikování školní připravenosti dítěte, a odhaluje aspekty, které mohou ovlivňovat způsob diagnostikování školní připravenosti dítěte.
dc.format 53 s. (78 421 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject školní připravenost cs
dc.subject pedagogická diagnostika cs
dc.subject diagnostická kompetence učitele cs
dc.subject school readiness en
dc.subject pedagogical diagnosis en
dc.subject teacher's diagnosing competence en
dc.title Diagnostikování školní připravenosti dítěte v podmínkách mateřské školy
dc.title.alternative Diagnosing Child's School Readiness in Kindergarten Conditions
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Majerčíková, Jana
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on diagnosing child's school readiness in kindergarten conditions. The thesis is divided into theoretical and practical parts. Theoretical part is focused especially on summary description of given issue of diagnosing child's school readiness, created by using specialised literatures. This theoretical part also deals with teacher's competences which are needed for diagnosing children. Practical part describes my findings based on quantitatively oriented research which was focused on methods and tools that are used by teachers during diagnosing child's school readiness, and reveals aspects which may influence the way of diagnosing child's school readiness.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 50877
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2019-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
korábková_2019_dp.pdf 3.563Mb PDF View/Open None
korábková_2019_op.docx 17.32Kb Unknown View/Open None
korábková_2019_vp.docx 18.16Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account