Měření akustických a mechanických vlastností pórovitých materiálů pro aplikace v automobilovém a leteckém průmyslu

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Měření akustických a mechanických vlastností pórovitých materiálů pro aplikace v automobilovém a leteckém průmyslu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Měření akustických a mechanických vlastností pórovitých materiálů pro aplikace v automobilovém a leteckém průmyslu
Autor: Studýnka, Vojtěch
Vedoucí: Lapčík, Lubomír
Abstrakt: Tato práce pojednává o problematice hluku a vibrací z hlediska konstrukce a přípravy prostředků pro jejich tlumení vhodných pro aplikace v automobilním a leteckém průmyslu. Jedná se zejména o pěnové systémy na bázi PUR. V první části jsou čtenáři seznámeni se základními fyzikálními veličinami a vztahy ve vibro-akustice, přičemž se část této kapitoly okrajově věnuje také fyziologickému působení hluku na člověka. Druhá část se zabývá jednotlivými typy materiálů a konstrukcí, které tyto nežádoucí jevy (hluk a vibrace) potlačují. Další kapitola je věnována praktické části, kde byly proměřeny mechanické a akustické vlastnosti studovaných PUR materiálů ve frekvenční oblasti 50-6300 Hz: koeficient zvukové pohltivosti, dynamický modul pružnosti, útlum. Bylo zjištěno, že studované materiály vykazují útlum vyšší než 30 dB již od frekvence 250 Hz. Akustické vlastnosti se liší v závislosti na porozitě a tlouštce vzorku, přičemž průměrně se koeficient zvukové pohltivosti pohybuje již od hodnoty 0,7 při frekvenci 1500 Hz. Na základě naměřených fyzikálních parametrů vzorků jsou pak v závěru posouzeny jejich aplikační možnosti v jejích technickém využití.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4398
Datum: 2007-05-31
Dostupnost: Práce není přístupná
Ústav: Ústav fyziky a mater. inženýrství
Studijní obor: Materiálové inženýrství
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 5597


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
studýnka_2007_dp.pdfZablokované 1.798Mb PDF Zobrazit/otevřít
studýnka_2007_vp.doc 43Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
studýnka_2007_op.doc 30Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet