Domácí násilí páchané na ženách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Domácí násilí páchané na ženách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav cs
dc.contributor.author Kocourek, Aleš cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:15:41Z
dc.date.available 2010-07-13T12:15:41Z
dc.date.issued 2006-04-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/439
dc.description.abstract Práce se věnuje domácímu násilí jako sociálně patologickému jevu, který nejvíce postihuje ženy, jako typické oběti v moci muže, jako násilníka. Mým cílem je potvrdit význam práva při řešení problému tohoto jevu, které musí být dokonalé jak ve svém znění, tak v jeho uplatňování, přičemž tento jev musí řešit v souhrnu společně s ostatními sociálně patologickými jevy. Své tvrzení obhajuji vlastními modelovými právními novelizacemi s aplikací v různých případech, které opírám o své mnohaleté profesní zkušenosti. cs
dc.format 57 s. cs
dc.format.extent 388382 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Agrese cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject agresor cs
dc.subject brutalita cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject násilí cs
dc.subject násilník cs
dc.subject oběť cs
dc.subject policie cs
dc.subject právo cs
dc.subject přestupek cs
dc.subject rodina cs
dc.subject trestní řízení cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject týrání cs
dc.subject vykázání cs
dc.subject žena cs
dc.subject Aggression en
dc.subject aggressivity en
dc.subject aggressor en
dc.subject brutality en
dc.subject home violence en
dc.subject violence en
dc.subject ruffian en
dc.subject victim en
dc.subject the police en
dc.subject law en
dc.subject offence en
dc.subject family en
dc.subject prosecution en
dc.subject malefaction en
dc.subject maltreatment en
dc.subject deportation en
dc.subject woman en
dc.title Domácí násilí páchané na ženách cs
dc.title.alternative Domestic violence against women en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Ivo cs
dc.date.accepted 2006-06-19 cs
dc.description.abstract-translated The project deals with home violence which is a socially-pathological phenomenon afflicting mostly women as typical victims under kontrol of a man - ruffian. My aim is to confirm the law's significance when the problem is being solved. The law must be faultless in both, its wording and its exercise. It must handle the problem together with other socially-pathological phenomena. I defend the claim using my own model law novelizations, these being applied to various examples based on my long-standing professional experience. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4530
dc.date.assigned 2005-04-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kocourek_2006_bp.pdf 379.2Kb PDF View/Open
kocourek_2006_vp.doc 24.5Kb Microsoft Word View/Open
kocourek_2006_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account