Domácí násilí páchané na ženách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Domácí násilí páchané na ženách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vykopalová, Hana
dc.contributor.author Belzová, Kamila
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:12:51Z
dc.date.available 2012-05-25T23:00:18Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4400
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku domácího násilí páchaného na ženách, profil oběti a pachatele a práci Policie České republiky v souvislosti s domácím násilím. Domácí násilí představuje aktuální problém jak pro teorii, tak pro praxi. Praxí se rozumí nalézání vhodných právních ustanovení, jež by doplnily současné právní postupy. K bezesporu nejzávažnějším znakům domácího násilí patří jednoznačnějeho latence, rozšířenost a především závažnost jeho důsledkůpro oběti i celou společnost. cs
dc.format 37 s. cs
dc.format.extent 374162 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 25.05.2012
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject oběť cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject agrese cs
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject Home violence en
dc.subject victim en
dc.subject offender en
dc.subject aggression en
dc.subject Police of The Czech republic en
dc.title Domácí násilí páchané na ženách cs
dc.title.alternative Home violence beeing commited on women en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2007-06-25
dc.description.abstract-translated The bachelors thesis is focused to problems of home violence beeing commited on women, profile of victim and offender and the work of Police of The Czech republic in context of home violence. Home violence represents actual problem both for theory and for praxis. As praxis we understand finding of suitable solutions in legal regulations, which can complete contemporary legal procedures. Between the most important symbols of home violence we can unambigously see its latency, expansion and its seriousness for victims and all comunity above all. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6922
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade D
local.subject násilí na ženách cs
local.subject oběti domácího násilí cs
local.subject legislativa cs
local.subject women abuse en
local.subject victims of the family violence en
local.subject legislation en


Files in this item

Files Size Format View
belzová_2007_bp.pdf 365.3Kb PDF View/Open
belzová_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
belzová_2007_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account