Analýza a vyhodnocení rizik přepravy nebezpečných látek v železniční dopravě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a vyhodnocení rizik přepravy nebezpečných látek v železniční dopravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strohmandl, Jan
dc.contributor.author Smetková, Lucie
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:27Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:27Z
dc.date.issued 2018-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44033
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou a vyhodnocením rizik přepravy nebezpečných látek v železniční dopravě. V teoretické části je zpracována literární rešerše dostupné odborné literatury týkající se tématu. Je popsána problematika přepravy nebezpečných látek v že-lezniční dopravě. V praktické části je provedeno zhodnocení současného stavu železniční nákladní dopravy v České republice na základě rozboru statistik v jednotlivých letech. Následně je provedena analýza rizik při přepravě nebezpečných látek pomocí skórovací metody s mapou rizik. V práci je řešena modelová situace havárie cisterny s amoniakem na nádraží ve Veselí nad Moravou pomocí softwarového programu TerEx. V závěru jsou na-vržena opatření k minimalizaci mimořádných událostí s únikem nebezpečných látek.
dc.format 86 s. (110 931)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nebezpečná chemická látka cs
dc.subject amoniak cs
dc.subject riziko cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject Dangerous chemici substance en
dc.subject amonia en
dc.subject risk en
dc.subject extraordinary event en
dc.title Analýza a vyhodnocení rizik přepravy nebezpečných látek v železniční dopravě
dc.title.alternative Analysis and Evaluation of the Risks of Transport of Dangerous Substances in Rail Transport
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Viskup, Pavel
dc.date.accepted 2019-06-03
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the analysis and evaluation of the risks of transport of dangerous sub-stances in railway transport. In the theoretical part, a literature review of the available lite-rature on the topic is elaborated. The issue of transport of dangerous substances in rail transport is described. In the practical part there is an evaluation of the current state of rail freight transport in the Czech Republic based on the analysis of statistics in individual years. Subsequently, a risk analysis for the transport of hazardous substances is performed using a risk mapping method with a risk map. The thesis deals with a model situation of a tank accident with ammonia at the railway station in Veselí nad Moravou using the TerEx software program. In conclusion, measures are proposed to minimize emergen-cies involving the release of hazardous substances.
dc.description.department Ústav logistiky
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 51022
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2019-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
smetková_2019_dp.pdf 4.194Mb PDF View/Open None
smetková_2019_op.pdf 187.2Kb PDF View/Open None
smetková_2019_vp.pdf 175.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account