Projekt implementace metod projektového řízení ve vybrané organizaci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt implementace metod projektového řízení ve vybrané organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Taraba, Pavel
dc.contributor.author Zelenka, Tibor
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:27Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:27Z
dc.date.issued 2018-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44035
dc.description.abstract Diplomová práca je zameraná na projekt implementácie dokumentácie a zvýšenie infor-movanosti o metódach riadenia projektov v rámci systému Vaillant Production System v spoločnosti Protherm Production s.r.o. Spoločnosť patrí medzi najväčších domácich výrobcov tepelnej techniky. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Protherm Production s.r.o. je produkcia vykurovacích zariadení pre stredoeurópske a východoeurópske trhy. Prvá časť práce sa zameriava na teoretické východiská úspešného projektového managementu, implementáciu projektového riadenia do spoločnosti, ich popis a metódy. Druhá časť obsahuje rozbor súčasného stavu riadenia projektov v spoločnosti, pričom získané údaje sú ďalej analyzované a napokon je vypracovaný samotný projekt implementácie, ktorý by mal zlepšiť súčasný stav riadenia projektov v spoločnosti.
dc.format 72 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject projektové riadenie cs
dc.subject projekt cs
dc.subject projektový management cs
dc.subject implementácia cs
dc.subject dokumentácia cs
dc.subject project management en
dc.subject project en
dc.subject implementation en
dc.subject documentation en
dc.title Projekt implementace metod projektového řízení ve vybrané organizaci
dc.title.alternative Project of Implementation of Project Management Methods in the Selected Organization
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tučková, Zuzana
dc.date.accepted 2019-06-03
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on the project of implementation of documentation and increasing awareness of project management methods within the Vaillant Production System in company Protherm Production s.r.o. The company is considered one of the largest domestic producers of heating technology. The main activity of Protherm Production s.r.o. is the production of heating equipment for Central European and Eastern European markets. The first part of the thesis focuses on the theoretical basis of successful project management, implementation of project management into the company, their description and methods. The second part contains an analysis of the current state of project management in the company, while the obtained data are further analysed and finally the project of implementation, which should improve the current state of project management in the company is elaborated.
dc.description.department Ústav logistiky
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 51024
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
zelenka_2019_dp.pdf 3.160Mb PDF View/Open None
zelenka_2019_op.pdf 312.6Kb PDF View/Open None
zelenka_2019_vp.pdf 318.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account