Suicidální jednání v adolescenci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Suicidální jednání v adolescenci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrnčiříková, Zuzana
dc.contributor.author Exelová, Aneta
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:30Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:30Z
dc.date.issued 2018-11-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44096
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá suicidálním jednáním v adolescenci. Teoretická část nejprve definuje suicidalitu z pohledu různých autorů, dále blíže seznamuje s problematikou suicidálního jednání, popisuje období adolescence ve vztahu k suicidálnímu jednání, uvádí rizikové faktory vedoucí k tomuto jednání. Poslední kapitola teoretické části se zaměřuje na prevenci suicidálního jednání. Praktická část prostřednictvím kvantitativního výzkumu se snaží zodpovědět stanovené dílčí výzkumné otázky, jejichž cílem bude zjistit názor adolescentů na suicidální jednání.
dc.format 81 s. (128 263)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sebevražedné jednání cs
dc.subject sebevražda cs
dc.subject adolescenti cs
dc.subject prevence cs
dc.subject rizikové faktory cs
dc.subject suicidal behavior en
dc.subject suicide en
dc.subject adolescents en
dc.subject prevention en
dc.subject risk factors en
dc.title Suicidální jednání v adolescenci
dc.title.alternative Suicidal Behavior in Adolescence
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2019-05-20
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with suicide behaviour in adolescence. The theoretical part first defines suicidality in point of view of different authors.Then introduces the issue of suicidal behaviour, describes the period of adolescence in relation to suicidal behavior, pre-sents risk factors leading to this behavior. The last chapter of the theoretical part deals with the prevention of suicidal behavior.The practical part seeks to answer the partial research questions with using of quantitative research. This research will have the aim to discover an opinion of adolescents on suicidal behavior.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 51095
dc.date.submitted 2019-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
exelová_2019_dp.pdf 2.262Mb PDF View/Open None
exelová_2019_op.docx 15.67Kb Unknown View/Open None
exelová_2019_vp.docx 17.03Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account