Zátěž matek pečujících o postižené dítě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zátěž matek pečujících o postižené dítě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kutnohorská, Jana
dc.contributor.author Gazdošová, Marta
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:30Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:30Z
dc.date.issued 2018-11-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44099
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zátěží matek, kterou matky podstupují v péči o zdravotně po-stižené dítě. Cílem výzkumu je zjistit, jak matky, které pečují o zdravotně postižené dítě, se vyrovnávají s touto situací z jejich subjektivního vnímání, jaké mají životní hodnoty a po-stoje, a jaká je jejich životní motivace. V teoretické části jsou odborné informace, které se týkají psychické odolnosti v zátěžových situacích rodiny, výchovy dítěte, motivace, sociál-ní opory a v neposlední řadě zdravotního postižení. Praktická část je realizována metodou kvalitativního výzkumu, formou polostrukturovaného rozhovoru.
dc.format 83 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject psychická odolnost cs
dc.subject zátěžové situace cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject postoje cs
dc.subject motivace cs
dc.subject sociální opora cs
dc.subject zdravotní postižení cs
dc.subject psychological edurance en
dc.subject stressful situations en
dc.subject family en
dc.subject education en
dc.subject values en
dc.subject atti-tudes en
dc.subject motivation en
dc.subject social support en
dc.subject handicap en
dc.title Zátěž matek pečujících o postižené dítě
dc.title.alternative Strain of Mothers Caring of Their Disabled Children
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrnčiříková, Zuzana
dc.date.accepted 2019-05-20
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is concerned with the strain of mothers who have to care about their handicapped children. The aim of this research is to find out how mothers who look after their handicapped child deal with this situation from their point of view, what life values and attitudes they have and what is their life motivation. In the theoretical part there are specific terms which are con-nected with psychological edurance in stressful situtions, caring about chil-dren, motivation, social support and different handicaps. The methods of a qualitative research and a partly structured dialogs have been used in the practical part.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 51098
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-04-10


Files in this item

Files Size Format View Description
gazdošová_2019_dp.pdf 4.726Mb PDF View/Open None
gazdošová_2019_op.docx 17.63Kb Unknown View/Open None
gazdošová_2019_vp.docx 20.11Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account