Komparace způsobu trávení volného času pubescentů v závislosti na lokálním prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komparace způsobu trávení volného času pubescentů v závislosti na lokálním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Nikodemová, Adéla
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:31Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:31Z
dc.date.issued 2018-11-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44116
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá způsobem trávení volného času pubescentů v závislosti na tom, zda žijí ve městě či na vesnici. Období pubescence je z hlediska vývoje jedno z náročných období v životě jedince. Dochází k významným změnám, které mohou podstatně ovlivnit trávení volného času dospívajících jedinců. Cílem teoretické části je vymezení období pubescence z hlediska vývojových teorií, rovněž jako význam volného času pro jedince v období puberty. Pozornost je věnována i typologii prostředí, zejména lokálního. Cílem empirické části práce je pomocí dotazníkového šetření objasnit, zda existují rozdíly ve způsobu trávení volného času pubescentů v závislosti na místě bydliště. Zjistit, jaké volnočasové aktivity u respondentů převládají a jak pestrá je nabídka aktivit v jejich okolí.
dc.format 89 s. (155 540 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject volný čas cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject pubescence cs
dc.subject vývojové změny cs
dc.subject lokální prostředí cs
dc.subject leisure time en
dc.subject leisure activities en
dc.subject pubescence en
dc.subject development changes en
dc.subject local environment en
dc.title Komparace způsobu trávení volného času pubescentů v závislosti na lokálním prostředí
dc.title.alternative Comparation of Spending Free Time of Pubescents Based on Local Environment
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kočvarová, Ilona
dc.date.accepted 2019-05-20
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with spending free time of pubescent child depending on town or village they live. The pubescence period is one of the most challenging periods of the life. There are changes that can significantly affect the lesuire time of adolescents. In the theoretical part, there is defined the period of pubescence from the view of various developmental theories. Also, the meaning of free time for pubescents. Last but not least, attention is paid to the typology of the environment, especially the local one. The aim of the empirical part is to clarify the differences in types of spending free time of pubescents depending on the place of living and find out what kind of leisure activities the respondents prefer and which activities are in their surroundings.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 51118
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-04-11


Files in this item

Files Size Format View Description
nikodemová_2019_dp.pdf 3.774Mb PDF View/Open None
nikodemová_2019_op.docx 18.02Kb Unknown View/Open None
nikodemová_2019_vp.docx 15.50Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account