Resocializace osob s diagnózou drogové závislosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Resocializace osob s diagnózou drogové závislosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Novosadová, Nikola
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:31Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:31Z
dc.date.issued 2018-11-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44117
dc.description.abstract Téma diplomové práce nese název "Resocializace osob s diagnózou drogové závislosti". Problematika drogové závislosti neustále narůstá a resocializační proces hraje významnou roli v boji proti ní. Teoretická část vymezuje tematiku drog a kategorizaci jejich uživatelů. Blíže se zabývá oblastí drogové závislosti. Závěrem se zaměřuje na systém léčebné a resocializační péče pro drogově závislé osoby. Cílem práce je prozkoumat zkušenost s resocializací u osob s diagnózou drogové závislosti. Zvláště zkušenosti týkající se léčby, materiálního zabezpečení, zaměstnání, formování sociálních vztahů a příčiny selhávání v procesu resocializace. Kvalitativní výzkum bude realizován designem interpretativní fenomenologické analýzy za použití metody polostrukturovaného hloubkového rozhovoru a projektivní metodou životní křivky.
dc.format 113
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject drogy cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject resocializační péče cs
dc.subject závislost cs
dc.subject drug addiction en
dc.subject drugs en
dc.subject resocialization en
dc.subject resocialization care en
dc.subject addiction en
dc.title Resocializace osob s diagnózou drogové závislosti
dc.title.alternative Resocialization of People with Drug Addiction diagnosis
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2019-05-20
dc.description.abstract-translated The topic of the thesis is called "Resocialization of person with diagnosis of drug addiction". Problematics of drug addiction are continuously rising and resocialization process plays an important role in a fight against it. The theoretical part defines topic of drugs and category of their users. It deals closely with drug addiction. In conclusion, it focuses on the medical and resocialization treatment for drug addicted people. The goal of the thesis is to examine experiences with resocialization of people with drug addiction. Especially experiences with medical treatment, material securance, employment, social relationships and the cause of failure in the process of resocialization. Qualitative research will be conducted through a design of interpretative phenomenological analysis using the method of semi-structured in-depth interview and projective method of life-curve.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 51119
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
novosadová_2019_dp.pdf 3.817Mb PDF View/Open None
novosadová_2019_op.docx 17.96Kb Unknown View/Open None
novosadová_2019_vp.docx 15.57Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account