Problematika záškoláctví na středních školách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika záškoláctví na středních školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrnčiříková, Zuzana
dc.contributor.author Pavlacká, Jana
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:31Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:31Z
dc.date.issued 2018-11-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44119
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá záškoláctvím a souvislostí této problematiky s klimatem středních škol. Teoretická část se věnuje samotnému záškoláctví, definování, kategorizaci a vymezení příčin, neopomíná prevenci tohoto jevu. Dále vymezuje klima školy, jeho typy a školu jako takovou. Pojednává také o období dospívání, kterým žáci středních škol prochází a věnuje se také rizikovému chování jedinců v tomto období. Praktická část diplomové práce zjišťuje prostřednictvím kvantitativně orientovaného výzkumu souvislost klimatu školy se záškoláctvím na středních školách a věnuje se postojům žáků středních škol k problematice záškoláctví.
dc.format 88 s. (143 818 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject záškoláctví cs
dc.subject klima školy cs
dc.subject rizikové chování cs
dc.subject prevence cs
dc.subject dospívání cs
dc.subject truancy en
dc.subject school climate en
dc.subject risk behaviors en
dc.subject prevention en
dc.subject adolescence en
dc.title Problematika záškoláctví na středních školách
dc.title.alternative Truancy Issues in Secondary Schools
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kočvarová, Ilona
dc.date.accepted 2019-05-20
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with truancy and context of this issue with the school climate of secondary schools. The theoretical part deals with truancy, defining, categorizing and defining causes, and does not prevent the prevention of this phenomenon. It also defines the school's climate, its types, and the school itself. It also discusses the period of adolescence that secondary school pupils are undergoing and also addresses the risky behavior of individuals during this period. The practical part of the dissertation studies through the quantitatively oriented research the connection of the school climate with truancy in secondary schools and it deals with attitudes of secondary school pupils to the issue of truancy.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 51121
dc.date.submitted 2019-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
pavlacká_2019_dp.pdf 3.737Mb PDF View/Open None
pavlacká_2019_op.docx 17.95Kb Unknown View/Open None
pavlacká_2019_vp.docx 17.15Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account