Analýza spokojensoti zákazníka firmy Ladislav Okleštěk, CS EXPRES

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza spokojensoti zákazníka firmy Ladislav Okleštěk, CS EXPRES

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havlík, Jiří cs
dc.contributor.author Oklešťková, Marie cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:18:10Z
dc.date.available 2010-07-15T18:18:10Z
dc.date.issued 2006-12-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4413
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se věnuji analýze spokojenosti zákazníka firmy Ladislav Okleštěk, CS EXPRES. V první části se zabývám teoretickými poznatky o marketingu, péči o zákazníka a marketingovému informačnímu systému. Dále o marketingovém výzkumu a základním metodám výzkumu. V analytické části představuji společnost. Též zde analyzuji tržby firmy a vyhodnocuji dotazník. V závěru práce je doporučení firmě do budoucna. cs
dc.format 67 s. cs
dc.format.extent 1743751 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketingový informační systém cs
dc.subject péče o zákazníka cs
dc.subject marketingo-vý výzkum cs
dc.subject základní metody marketingového výzkumu cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject Marketing en
dc.subject MIS en
dc.subject entertainment en
dc.subject marketing research en
dc.subject basic methods of marketing research en
dc.subject questionnaire en
dc.title Analýza spokojensoti zákazníka firmy Ladislav Okleštěk, CS EXPRES cs
dc.title.alternative Analysis of customer's satisfaction of the company Ladislav Okleštěk, CS EXPRES en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2007-01-17 cs
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I am paying attention to the analysis of customer's satisfaction of the company Ladislav Okleštěk, CS EXPRES. In the first part I am dealing with the theoretical knowledge of marketing,entertainment and MIS. Then I am dealing with the marketing re-search and about basic methods of marketing research. In the analytical part I am introducing my company. I am analysing revenue from sales and evaluating questionnaire. In the ending of this work there is a recommendation for the fu-ture. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4720
dc.date.assigned 2006-10-06 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
oklešťková_2007_bp.pdfBlocked 1.662Mb PDF View/Open
oklešťková_2007_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
oklešťková_2007_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account