Činitelé ovlivňující volný čas u osob s mentálním postižením

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Činitelé ovlivňující volný čas u osob s mentálním postižením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Bártková, Barbora
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:33Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:33Z
dc.date.issued 2018-11-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44176
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou volného času u osob s mentálním postižením. V teoretické části práce jsou přiblíženy hlavní pojmy a témata. Podána je charakteristika mentálního postižení, uveden je význam volnočasových aktivit pro člověka, blíže je popsáno, jaké možnosti lidé s mentálním postižením při trávení volného času mají. V praktické části je popsán výzkum, jehož cílem bylo zjistit, jaké faktory brání dospělým osobám s mentálním postižením v účasti na volnočasových aktivitách a jací činitelé naopak vedou ke zvýšení účasti těchto osob na volnočasových aktivitách. Výzkum byl koncipován jako valitativní, výzkumný soubor tvořilo šest sociálních pracovníků, kteří pomáhají lidem s mentálním postižením v účasti na volnočasových aktivitách. Metodou sběru dat byl polostrukturovaný rozhovor, k analýze dat byla užita zakotvená teorie. Součástí práce je i doporučení pro praxi.
dc.format 84 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject volný čas cs
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject transakční analýza cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject leisure time en
dc.subject mental disability en
dc.subject social service en
dc.subject social worker en
dc.subject Transactional Analysis en
dc.subject quality of life en
dc.title Činitelé ovlivňující volný čas u osob s mentálním postižením
dc.title.alternative Factors Influeencing Leisure Time for People with Mental Disabilities
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Petr Šafránková, Anna
dc.date.accepted 2019-05-21
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the issue of leisure time for people with intellectual disabilities. In the theoretical part of the thesis, the main concepts and themes are presented. Characteristics of mental disability are given, the importance of leisure time activities for people is mentioned, it is described in more detail what possibilities people with intellectual disabilities have during their free time. In the practical part is described the research, whose aim was to find out what factors prevent adult persons with mental disabi-lities from participating in leisure time activities and what factors lead to increase of their participation in leisure activities. The research was conceived as a qualitative, research sample consisting of six social workers who help people with intellectual disabilities participate in leisure activities. The data collection method was semi-structured interview, grounded theory was used to analyze the data. The thesis also includes recommendations for practice.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 51192
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-04-12


Files in this item

Files Size Format View Description
bártková_2019_dp.pdf 1.560Mb PDF View/Open None
bártková_2019_op.docx 19.07Kb Unknown View/Open None
bártková_2019_vp.docx 15.84Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account