Využívání příspěvku na péči dětskými příjemci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využívání příspěvku na péči dětskými příjemci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana
dc.contributor.author Březíková, Denisa
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:33Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:33Z
dc.date.issued 2018-11-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44178
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na využití příspěvku na péči dětskými příjemci. Teoretická část se věnuje legislativnímu ukotvení, především zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a pojmům s ním související jako je příspěvek na péči a sociální služby. Dále se zabývá aktuální výší příspěvku na péči, rozdělení dle stupně závislosti, nárokem na příspěvek na péči, jeho podmínkami a kontrolou jeho využívání. Poté navazuje kapitola, která se věnuje důvodům, jež zapříčinily nepříznivý zdravotní stav u dětí. Praktická část diplomové práce je založena na kvantitativním výzkumu, kdy byla využita výzkumná metoda formou dotazníkového šetření. Hlavním výzkumným cílem je zjistit, jak a na jaké účely využívají osoby pečující o dítě příspěvky na jeho péči. V závěru jsou shrnuty výsledky výzkumu a doporučení pro praxi.
dc.format 81
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject příspěvek na péči cs
dc.subject dítě cs
dc.subject dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav cs
dc.subject zdravotní postižení cs
dc.subject care allowance en
dc.subject child en
dc.subject long-term unfavourable health condition en
dc.subject disability en
dc.title Využívání příspěvku na péči dětskými příjemci
dc.title.alternative Use of Childcare Allowance by Its Recipients
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Petr Šafránková, Anna
dc.date.accepted 2019-05-21
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on the use of childcare allowance. The theoretical part is devoted to its legislative anchoring, especially Act No. 108/2006 Coll., On social services and related concepts such as care allowance and social services. This part of thesis also deals with current amount of care allowance, its distribution according to the degree of disability, the entitlement to care allowance, the conditions and control of its use. Following chapter deals with the reasons that caused long-term unfavourable health condition of children. The practical part of thesis is based on quantitative research, when the questionnaire was used as the major research method. The main aim of research is to find out how, and for what purposes, child caregivers use the care allowance. As a conclusion are presented research results and recommendations for practice.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 51195
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
březíková_2019_dp.pdf 3.028Mb PDF View/Open None
březíková_2019_op.docx 19.73Kb Unknown View/Open None
březíková_2019_vp.docx 18.40Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account