Vybrané aspekty organizační kultury základních škol a jejich souvislost s inkluzivním vzděláváním

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vybrané aspekty organizační kultury základních škol a jejich souvislost s inkluzivním vzděláváním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karger, Tomáš
dc.contributor.author Kráčalíková, Irena
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:34Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:34Z
dc.date.issued 2018-11-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44193
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vybranými aspekty organizační kultury základních škol a jejich souvislostmi s inkluzivním vzděláváním. Práce porovnává jednotlivé školy navzájem v síle kultury a míře ochoty přijmou inkluzi. Zajímá se, jestli se různě silná kultura projevuje na pocitu jistoty učitelů, a jestli vede k ochotě učitelů přijmout inkluzi. Zaměřuje se na ochotu učitelů přijmout inkluzi v závislosti na pohlaví, délce praxe, věku a frekvenci kontaktu s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.
dc.format 74 s. 115 456
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject organizační kultura cs
dc.subject organizační kultura školy cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject inkluzivní vzdělávání cs
dc.subject organizational culture en
dc.subject school organizational culture en
dc.subject inclusion en
dc.subject inclusive education en
dc.title Vybrané aspekty organizační kultury základních škol a jejich souvislost s inkluzivním vzděláváním
dc.title.alternative Selected Aspects of Organizational Culture of Elementary Schools and Their Relation to Inclusive Education
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kalenda, Jan
dc.date.accepted 2019-05-22
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with selected aspects of the organisational culture of elementary schools and their contexts with inclusive education. The thesis compares the individual school to each other in the power of culture and the willingness to accept inclusion. It is wondering if a differently strong culture is reflected in the feeling of teacher certainly and whether it leads teachers to accept inclusion. It focuses on teachers' willingness to accept inclusion based on gender, length of practice, age and frequency of contact with pupils with special educational needs.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 51215
dc.date.submitted 2019-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
kráčalíková_2019_dp.pdf 1.573Mb PDF View/Open None
kráčalíková_2019_op.docx 18.55Kb Unknown View/Open None
kráčalíková_2019_vp.docx 16.43Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account