Inkluze dětí z romské minority v předškolním vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inkluze dětí z romské minority v předškolním vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Luběnová, Martina
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:34Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:34Z
dc.date.issued 2018-11-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44196
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce pojednává o inkluzi dětí z romské minority do předškolního vzdělávání. Teoretická část uvádí odbornou literaturu vztahující se k diplomové práci, objasňuje vztah vybraného tématu k oboru sociální pedagogiky a vymezuje základní pojmy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Věnuje se historii romského obyvatelstva od 1. světové války po současnost, uvádí průřez legislativou spojenou se vzděláváním romských dětí předškolního věku a možné příčiny neúspěchu při edukaci dětí z romské minority. Popisuje předškolní dítě z hlediska fyzického i psychického vývoje, uvádí možnosti vzdělávání v předškolním věku a také faktory školy, které samotný proces inkluze ovlivňují. Na základě vymezení teoretických východisek inkluzivního vzdělávání předkládá práce empirický výzkum, který je zaměřen na průběh inkluze romských dětí z pohledu učitelek mateřských škol.
dc.format 92 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject inkluze cs
dc.subject Romové cs
dc.subject minorita cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject učitel cs
dc.subject majorita cs
dc.subject prosociální chování cs
dc.subject multikulturní výchova cs
dc.subject inclusion en
dc.subject Roma en
dc.subject minority en
dc.subject kindergarten en
dc.subject preschool age en
dc.subject teacher en
dc.subject majority en
dc.subject prosocial behavior en
dc.subject multicultural education en
dc.title Inkluze dětí z romské minority v předškolním vzdělávání
dc.title.alternative Inclusion of Children from Romany Minority Into Pre-school Education
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka
dc.date.accepted 2019-05-23
dc.description.abstract-translated The diploma thesis which is presented deals with inclusion of children from Roma minority into preschool education. Theoretical part contains specialised literature relating to our thesis, it clarifies relationship between selected topic and social pedagogy and defines basic terms of inclusive education. It is dedicated to history of Roma population from World War I to present, it comprises applicable legislation about education of Roma children in preschool age and possible causes of failure in their education. It describes physical and mental development of preschool children, it mentions posibilities of education for children in preschool age and also factors of school, which are affecting inclusion process. The thesis presents empirical research based on the definition of theoretical basis of inclusive education, which aims at process of inclusion for Roma children from the perspective of kindergarten teachers.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 51219
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
luběnová_2019_dp.pdf 3.184Mb PDF View/Open None
luběnová_2019_op.docx 18.16Kb Unknown View/Open None
luběnová_2019_vp.docx 17.18Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account