Dilemata ve vztahu ke střídavé péči

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dilemata ve vztahu ke střídavé péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Šimková, Eva
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:35Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:35Z
dc.date.issued 2018-11-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44221
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na oblast porozvodové péče o dítě, konkrétně na dilemata v péči střídavé, spatřovaná v této formě péče jejími přímými účastníky. Přímými účastníky jsou v tomto případě myšleny dospělé osoby, které se s touto formou péče osobně setkali. Vysoká rozvodovost v současné společnosti je aktuálním tématem. Střídavá péče, jako forma péče doposud ojedinělá, začíná být vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o ni, stále více diskutovaná. Teoretická část diplomové práce se zabývá rodinou a její historií, rozpadem rodiny a jeho vlivem na dítě, formami porozvodové péče o dítě a to především péčí střídavou a jejími specifiky. Praktická část je zpracována metodou interpretativní fenomenologické analýzy - jedním z designů kvalitativního výzkumu. Výsledky výzkumu jsou prezentovány z hlediska jednotlivých respondentů s vyvozením závěrů analýzou jejich životních zkušeností.
dc.format 121 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject dítě cs
dc.subject rozpad rodiny cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject porozvodová péče cs
dc.subject střídavá péče cs
dc.subject dilemata cs
dc.subject Family en
dc.subject child en
dc.subject family break-up en
dc.subject divorce en
dc.subject custody after divorce en
dc.subject shared parenting en
dc.subject dilemmas en
dc.title Dilemata ve vztahu ke střídavé péči
dc.title.alternative Dilemmas in Relation to Alternate Care
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2019-05-24
dc.description.abstract-translated The thesis aims at the topic of a child custody arrangement after divorce, specifically at the shared parenting dilemmas, which have been noticed in this form of custody by the direct participants. The direct participants in this case are adult persons who have experienced this form of custody. The high divorce rate in nowadays society is a topical issue. Shared parenting, which has up till now been a rare form of custody, has begun to be gradually more discussed due to the growing interest in it. The theoretical part of the thesis deals with family and its history, its break-up and consequent influence on the child, forms of child custody after divorce, primarily the shared parenting and its specifics. The practical part has been elaborated by the method of interpretive phenomenological analysis - one of the qualitative survey designs. The results of the survey are presented from the individual responders´ point of view, with their life experience analysis being used for the inference.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 51250
dc.date.submitted 2019-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
šimková_2019_dp.pdf 3.152Mb PDF View/Open None
šimková_2019_op.docx 18.49Kb Unknown View/Open None
šimková_2019_vp.docx 15.47Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account