Závislosti u žáků na základní škole a jejich prevence

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Závislosti u žáků na základní škole a jejich prevence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Žáček, Milan
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:36Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:36Z
dc.date.issued 2018-11-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44228
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problémem závislostí u dětí na základní škole a rovněž jejich prevencí. Teoretická část přibližuje historii drog a popisuje rozdělení návykových látek a stadia závislostí. Vyhledává rizikové faktory a objasňuje příčiny vzniku závislostí. Prevence a léčba těchto závislostí jsou taktéž její nedílnou součástí. Praktická část prezentuje výsledky kvantitativního výzkumu, kdy metodou dotazníku mapoval pohled dětí na základní škole na problematiku návykových látek a způsob, jakým tráví svůj volný čas na informačních a komunikačních technologiích. Seznamuje s výsledky daného výzkumného šetření, vyvozenými závěry a představuje praktická doporučení.
dc.format 85 s. (116 397 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject závislost cs
dc.subject návykové látky cs
dc.subject rizikové faktory cs
dc.subject příčiny cs
dc.subject léčba cs
dc.subject prevence cs
dc.subject addiction en
dc.subject habit-forming substances en
dc.subject risk factors en
dc.subject causes en
dc.subject cure en
dc.subject prevention en
dc.title Závislosti u žáků na základní škole a jejich prevence
dc.title.alternative Addictions of Elementary School Students and Their Prevention
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2019-05-22
dc.description.abstract-translated This thesis looks into the question of addictions with elementary school pupils as well as their prevention. The theoretical part outlines the history of drugs and describes the division of habit-forming substances and the various stages of addiction. It searches for risk factors and clarifies the causes for addiction development. Another integral part of this theoretical exposition is the prevention and the cure of these addictions. The practical part present the results of a quantitative research which surveyed, by means of questionnaires, how the pupils of elementary schools view the issues of habit-forming substances and the manner in which they spend their free time with information and communication technologies. It presents the results of said research survey, the ensuing conclusions and offers some practical recommendations.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 51260
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
žáček_2019_dp.pdf 3.022Mb PDF View/Open None
žáček_2019_op.docx 17.62Kb Unknown View/Open None
žáček_2019_vp.docx 15.55Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account