Etika masmédií k znevýhodněným sociálním skupinám v dnešní společnosti - senioři

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Etika masmédií k znevýhodněným sociálním skupinám v dnešní společnosti - senioři

Show full item record

No preview available
Title: Etika masmédií k znevýhodněným sociálním skupinám v dnešní společnosti - senioři
Author: Havelková, Martina
Advisor: Pavelková, Jaroslava
Abstract: ABSTRAKT Bakalářská práce je věnována sociální etice, která představuje normy a zásady morálky usměrňující chování ve společnosti a jejímu promítání do masmédií, které předávají a šíří informace veřejnosti. Na základě zprostředkovaných informací masmédia ovlivňují vztahy a přístupy mezi lidmi ve společnosti, v řešeném případě k znevýhodněným spoluobčanům - cílová skupina seniorů. Cílem bakalářské práce je zjistit, do jaké míry jsou masmédia schopna ovlivňovat, a to pozitivně či negativně, postoje majoritní společnosti k marginálním skupinám obyvatel prostřednictvím sdílených informací. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá pojmy jako masmédia, etika, sociální skupiny. Praktická část je věnována analýze masmédií, sledování prezentací soci-álních pořadů v médiích. Výzkumné šetření je provedeno pomocí kvantitativně-kvalitativního výzkumu, technikou review a obsahové analýzy sociálních otázek v médiích, v tomto případě TV. Součástí práce jsou i návrhy, jak by společnost i masmédia mohla přispět k zlepšení často nepříznivých postojů k znevýhodněným skupinám, v námi cílené sociální skupině seniorů, a to prostřednictvím pozitivní medializace sociálních pro-blémů v současné postmoderní době.
URI: http://hdl.handle.net/10563/44232
Date: 2018-12-05
Availability: Bez omezení
Department: Ústav zdravotnických věd
Discipline: Zdravotně sociální pracovník
Grade for thesis and defense: C 51264


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
havelková_2019_dp.pdf 2.196Mb PDF View/Open None
havelková_2019_op.pdf 695.2Kb PDF View/Open None
havelková_2019_vp.pdf 794.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account