Informovanost studentů středních škol v Olomouckém kraji o Alzheimerově chorobě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informovanost studentů středních škol v Olomouckém kraji o Alzheimerově chorobě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrnčiříková, Zuzana
dc.contributor.author Kavulová, Martina
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:39Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:39Z
dc.date.issued 2018-11-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44305
dc.description.abstract Bakalářská práce zjišťuje informovanost studentů středních škol v Olomouckém kraji Alzheimerově chorobě. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části uvádí definice a charakteristiku stáří společně se změnami, které k této etapě života patří. Součástí teoretické části je také definice pojmu demence a její jednotlivé druhy. Je zde také podrobněji rozpracovaná Alzheimerova choroba a její příznaky, diagnostika, léčba, příčiny i následky. V teoretické části jsou zmíněny také podpůrné terapie, které jsou neodmyslitelnou součástí péče o člověka, který trpí tímto onemocnění. Praktická část obsahuje základní informace o tvorbě dotazníku, sběru dat a výběru výzkumného souboru. Výsledky jsou zpracovány a vyhodnocovány pomocí tabulek a grafů.
dc.format 87
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Demence cs
dc.subject Alzheimer cs
dc.subject Alzheimerova choroba cs
dc.subject kognitivní funkce cs
dc.subject stáří cs
dc.subject Dementia en
dc.subject Alzheimer en
dc.subject Alzheimer's disease en
dc.subject cognitive function en
dc.subject aging en
dc.title Informovanost studentů středních škol v Olomouckém kraji o Alzheimerově chorobě
dc.title.alternative High School Students of the Olomouc Region and their Awareness of Alzheimer's Disease
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2019-05-28
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis identifies the awareness of secondary school students in the Olomouc region to Alzheimer's disease. The thesis consists of the theoretical and practical part. In the theoretical part it presents definitions and characteristics of old age together with changes that belong to this stage of life. The theoretical part also defines the concept of dementia and its individual species. There is also a more detailed description of Alzheimer's disease and its symptoms, diagnosis, treatment, causes and consequences. Supportive therapies are also mentioned in the theoretical part, which are an inseparable part of care for a person suffering from this disease. The practical part contains basic information about the creation of the questionnaire, data collection and selection of the research file. The results are processed and evaluated using tables and graphs.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 51365
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
kavulová_2019_dp.pdf 2.656Mb PDF View/Open None
kavulová_2019_op.docx 19.01Kb Unknown View/Open None
kavulová_2019_vp.docx 17.34Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account