Analýza a zkoušky dekontaminace mikroflóry chlazených kuřat

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Analýza a zkoušky dekontaminace mikroflóry chlazených kuřat

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza a zkoušky dekontaminace mikroflóry chlazených kuřat
Autor: Šoukalová, Lenka
Vedoucí: Doležalová, Magda
Abstrakt: Předmětem diplomové práce bylo zkoumání účinku různých dekontaminantů na povrchovou mikroflóru chlazené drůbeže. Testován byl vliv 1% a 2% kyseliny mléčné v různém období (červen, září) a také vliv 0,2% sorbanu draselného a směsi sorbanu draselného s kyselinou mléčnou o výsledné koncentraci 0,2 % sorbanu draselného a 2 % kyseliny mléčné. U těchto roztoků byl pozorován vliv po aplikaci potěrem sterilním vatovým tampónem a po ponoru drůbeže přímo do dekontaminačního roztoku. Sledovány byly celkové počty aerobních mezofilních mikroorganizmů, koliformní bakterie, psychrotrofní mikroorganizmy a skupina plísní a kvasinek. Zákrok se ukázal být účinný u 1%, 2% kyseliny mléčné i u směsi kyseliny se sorbanem, zvlášť po aplikaci ponorem. Ihned po ošetření došlo ke snížení četností všech skupin mikroorganizmů. Význam zákroku však spočívá zejména v omezení dalšího růstu mikroorganizmů, takže po čtyřech dnech došlo k pozastavení růstu všech bakterií. K dekontaminačnímu účinku nedošlo pouze u plísní a kvasinek, což znamená výrazné zvýšení údržnosti jatečně upravených těl chlazených kuřat. V další části práce byla provedena mikrobiologická analýza vybraných vzorků drůbeže od různých dodavatelů. Z výsledků je patrné, že pokud nedojde k porušení pravidel zabezpečujících jakost výrobku, kontaminace vzorků stoupá se zkracující se dobou spotřeby.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4432
Datum: 2007-05-31
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav potravinářského inženýrství
Studijní obor: Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 5215


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
šoukalová_2007_dp.pdfZablokované 1.462Mb PDF
šoukalová_2007_op.doc 45.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet