Vlivy rodinné výchovy na možnosti vzniku delikventního chování.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vlivy rodinné výchovy na možnosti vzniku delikventního chování.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vykopalová, Hana
dc.contributor.author Janíčková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:37:20Z
dc.date.available 2010-07-15T18:37:20Z
dc.date.issued 2007-05-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4434
dc.description.abstract Bakalářská práce si klade za cíl rozkrýt příčiny vzniku kriminálního chování v souvislosti s patologickými vlivy v ranném období vývoje jedince a výchovnými vlivy v rámci širší rodiny a školy. Teoretická část se věnuje problematice rodiny a jejího vlivu na utváření osobnosti, zabývá se příčinami a vznikem delikvence a vznikem kriminálního chování jako důsledku patologického vývoje osobnosti. Praktická část je zaměřena na analýzu příčin patologického vývoje u jedinců odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody. cs
dc.format 74 s., 2 s. příloha - dotazník cs
dc.format.extent 700431 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dysfunkční rodina cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject delikvence cs
dc.subject odsouzený cs
dc.subject agrese cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject porucha chování cs
dc.subject porucha osobnosti cs
dc.subject dysfunctional family en
dc.subject personality en
dc.subject delinquency en
dc.subject convict en
dc.subject aggression en
dc.subject aggressiveness en
dc.subject behavioural disorder en
dc.subject personality disorder en
dc.title Vlivy rodinné výchovy na možnosti vzniku delikventního chování. cs
dc.title.alternative Family upbringing effects to the potentiality of a delinquent behaviour inception. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Ivo
dc.date.accepted 2007-06-25
dc.description.abstract-translated This bachelor work aims at uncovering the causes of criminal behaviour connected with pathological influences during the early period of an individual's development and educational influences within the broad family and school. The theoretical part deals with family issues and their influence on personality, with the causes and origin of delinquency and the origin of criminal behaviour as a consequence of pathological development of a personality. The practical part focuses on analysing the causes of pathological development of individuals convicted to prison sentence. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6671
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
janíčková_2007_bp.pdf 684.0Kb PDF View/Open
janíčková_2007_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
janíčková_2007_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account