Proces adaptace seniorů ve vybraném domově pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Proces adaptace seniorů ve vybraném domově pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrnčiříková, Zuzana
dc.contributor.author Riabcová, Veronika
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:42Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:42Z
dc.date.issued 2018-11-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44369
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Proces adaptace seniorů ve vybraném domově pro seniory" je rozdělena na dvě základní části. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy související s procesem adaptace seniorů, tedy pojmy stárnutí a stáří. Dále jsou vymezeny sociální služby pro seniory legislativou, ve které nacházíme definici domova pro seniory a jeho služby a dále výši příspěvku na péči. Další část vymezuje pojmy adaptace seniorů do domova pro seniory, jednání se zájemcem o službu, sociální šetření, fáze adaptace do domova pro seniory, klíčový pracovník a individuální plánování. V závěru teoretické části je zde uvedena charakteristika vybraného domova pro seniory. V praktické části je uvedena metodologie výzkumu, realizace a analýza výsledků, které ovlivňují proces adaptace do domova pro seniory.
dc.format 58 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Fáze adaptace cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject sociální služby pro seniory cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject uživatel domova pro seniory cs
dc.subject klíčový pracovník cs
dc.subject Adaptation phase en
dc.subject aging en
dc.subject age en
dc.subject social services for the elderly en
dc.subject retirement home en
dc.subject user of home for the elderly en
dc.subject key worker en
dc.title Proces adaptace seniorů ve vybraném domově pro seniory
dc.title.alternative The Process of Adaptation of Seniors in a Selected Retirement Home
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2019-05-29
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis "The process of adaptation of seniors in a selected retirement home" is divided into two basic parts. The theoretical part defines the basic concepts related to the process of adaptation of seniors, so the concepts of aging, old age. Furthermore, social services are defined for the elderly by legislation, where we find the definition of a home for the elderly and its services and the amount of the care allowance. The next part defines the terms adaptation of seniors to the home for the elderly, dealing with the person interested in the service, social investigation, stage of adaptation to the home for seniors, key worker and individual planning. At the end of the theoretical part there is a description of the selected home for the elderly. In the practical part there is a methodology of research, realization and analysis of results that influence the process of adaptation to the home for the elderly.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 51447
dc.date.submitted 2019-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
riabcová_2019_dp.pdf 2.728Mb PDF View/Open None
riabcová_2019_op.docx 19.90Kb Unknown View/Open None
riabcová_2019_vp.docx 17.32Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account