Návrh zvýšení úrovně marketingového řízení ve firmě Apos-Auto, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh zvýšení úrovně marketingového řízení ve firmě Apos-Auto, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Boudová, Marcela
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:16:41Z
dc.date.available 2010-07-13T12:16:41Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/443
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bylo navrhnout zlepšení úrovně marketingového řízení ve firmě Apos-Auto, s.r.o. Na základě analýzy okolí firmy, interních faktorů firmy se zaměře-ním na marketing, konkurenční pozice firmy a konečném zhodnocení stavu marketingu bylo smyslem najít slabší stránky marketingového řízení. Na jejich základě poté definovat doporučení na zlepšení a navrhnout marketingovou strategii. cs
dc.format 66 cs
dc.format.extent 3013425 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Analýza okolí firmy cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject hodnota vnímaná zákazníkem cs
dc.subject product cs
dc.subject price cs
dc.subject place cs
dc.subject promotion cs
dc.subject EDI komunikace cs
dc.subject nákladová a riziková analýza cs
dc.subject Analysis of the firm surroundings en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject value sensed by customer en
dc.subject product en
dc.subject price en
dc.subject place en
dc.subject promotion en
dc.subject EDI communication en
dc.subject cost and risk analysis en
dc.title Návrh zvýšení úrovně marketingového řízení ve firmě Apos-Auto, s.r.o. cs
dc.title.alternative The suggestion improvement of the level of marketing management of Apos-Auto, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelíková, Marcela
dc.date.accepted 2006-06-12
dc.description.abstract-translated The goal of the bachelor piece of work was to suggest improvement of the level of marketing management of Apos-Auto, ltd. The meaning was to find the weak points of the marketing management based on analysis of the firm surroundings, internal factors of the firm focused on marketing, competitive position of the firm and final evaluation of the marketing condition. Then, on the basis of the weak points, to define recommendations for improvement and to suggest marketing strategy. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4121
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
boudová_2006_bp.pdfBlocked 2.873Mb PDF View/Open
boudová_2006_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
boudová_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account