Výběr a příprava policistů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výběr a příprava policistů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnitr, Jan
dc.contributor.author Pitra, Ivan
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:40:13Z
dc.date.available 2016-11-15T00:00:20Z
dc.date.issued 2006-11-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4443
dc.description.abstract Práce se zabývá současným problémem Policie CR, náborem uchazečů o práci u Policie CR a následným naplněním početních stavu policistu. Popisuje příčiny současného stavu s ohledem na politický a společenský vývoj. Analyzuje současné metody náboru a výběru v praxi. Zároveň uvádí zkušenosti z vyspělých policejních sboru jiných demokratických zemí, se kterými ČR v tomto ohledu spolupracuje. Tato práce se zabývá také historií a vývojem policie v českých zemích. Shrnutím všech uvedených poznatku a analýzou zkušeností, jsou v závěru nabídnuta možná řešení problematiky náboru a výběru policistu. cs
dc.format 62 s. cs
dc.format.extent 1969697 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.11.2016
dc.subject výběrové řízení cs
dc.subject pohovor cs
dc.subject policista cs
dc.subject psychologické vyšetření cs
dc.subject sociálně psychologický profil cs
dc.subject selection procedure en
dc.subject interview en
dc.subject policeman en
dc.subject psychological test en
dc.subject socialpsychological profile en
dc.title Výběr a příprava policistů cs
dc.title.alternative Selection and Preparation of Police Officers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Olejníček, Antonín
dc.date.accepted 2007-01-31
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with a current problem of the Police of the Czech Republic, i.e. recruitment of applicants and the need to increase current numbers of police staff. Causes of the present state are described with a view to the political and social development. The analysis shows methods of recruiting and selection in practice. The thesis also presents experience of advanced police forces from other democratic countries cooperating with the Czech Republic. History and development of the police in the Czech Republic are also dealt with. Through analysing all known facts and experience, the thesis offers possible solutions to the problem of recruitment and selection of police staff. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004184
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade C
local.subject nábor pracovníků cs
local.subject policie cs
local.subject recruitment en
local.subject police en


Files in this item

Files Size Format View
pitra_2007_bp.pdfBlocked 1.878Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account