Bakteriální degradace polyethylenu s prooxidanty

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Bakteriální degradace polyethylenu s prooxidanty

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Bakteriální degradace polyethylenu s prooxidanty
Autor: Červenková, Andrea
Vedoucí: Koutný, Marek
Abstrakt: Cílem diplomové práce bylo sledovat průběh abiotické thermo-oxidace a biodegradace polyethylenu s prooxidanty v prostředí vyzrálého kompostu a půdy. První sadu vzorků tvořily LDPE a HDPE fólie s prooxidantem na bázi železa a kobaltu, které byly již dříve podrobeny abiotické oxidaci. Biodegradace byla sledována pomocí stanovení plynných produktů procesu pomocí plynové chromatografie. U těchto vzorků byl zaznamenán pouze nízký stupeň biodegradace, kdy u LDPE bylo dosaženo cca 1,5 % mineralizace a cca 3,3 % u HDPE po 189 denní inkubaci v případě půdních podmínek a asi 3,6 % mineralizace u LDPE a 3,5 % u HDPE po 356 dnech v případě kompostovacích podmínek. Druhou sadu vzorků tvořily LDPE a HDPE fólie s prooxidantem na bázi manganu. Vzorky byly podrobeny abiotické termooxidaci, přičemž se ukázalo, že pouze LDPE fólie se oxiduje očekávaným způsobem. Půdní a kompostovací testy biodegradability byly prováděny pouze s LDPE fólií, která byla termooxidována při 70°C po dobu 40 a 80 dní do různého stupně zoxidování. Po 55 denní inkubaci v prostředí půdy bylo dosaženo 2,7 % mineralizace u LDPE(40) a 3,1 % u LDPE(80). V případě kompostovacích podmínek bylo za 69 dní dosaženo 6,3 % mineralizace u LDPE(40) a 7,1 % u LDPE(80), což jsou zajímavé výsledky.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4444
Datum: 2007-05-24
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 5315


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
červenková_2007_dp.pdf 1.235Mb PDF Zobrazit/otevřít
červenková_2007_vp.doc 34Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
červenková_2007_op.doc 47Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet