Embedded komunikační zařízení pro nastavení parametrů a vyčítání hodnot ze simulátoru měřiče rychlosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Embedded komunikační zařízení pro nastavení parametrů a vyčítání hodnot ze simulátoru měřiče rychlosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dostálek, Petr
dc.contributor.author Janás, Pavel
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:46Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:46Z
dc.date.issued 2018-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44463
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací embedded komunikačního zařízení sloužícího k odesílání hodnot pro nastavení parametrů měření simulátoru měřiče rychlosti motorových vozidel a k interpretaci získaných výsledků ze simulátoru. Dalším cílem práce je vytvořit jednoduchou simulační počítačovou aplikaci měřiče v libovolně zvoleném pro-gramovacím jazyce. Výstupem této práce je funkční prototyp ovládacího a zobrazovacího zařízení včetně programového vybavení provozovaný na vestavěný akumulátor komunikují-cí s implementovanou simulační aplikací na PC přes Bluetooth rozhraní podporující stan-dard RS-232.
dc.format 81
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject RS232 cs
dc.subject Bluetooth cs
dc.subject MC9S08AC128 cs
dc.subject UART cs
dc.subject SPI cs
dc.subject sériová komunikace cs
dc.subject simulátor cs
dc.subject RS232 en
dc.subject Bluetooth en
dc.subject MC9S08AC128 en
dc.subject Traffic enforcement camera en
dc.subject SPI en
dc.subject serial communica-tion en
dc.subject simulator en
dc.title Embedded komunikační zařízení pro nastavení parametrů a vyčítání hodnot ze simulátoru měřiče rychlosti
dc.title.alternative Embedded Communication Device for Setting Parameters and Reading Values from the Speed Meter Simulator
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lokaj, Viktor
dc.date.accepted 2019-06-12
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with design and realization of the embedded communication de-vice used for sending values for setting the measurement parameters of the traffic enforce-ment camera and to interpret the results obtained from the simulator. Another aim of this work is to create a simple simulation computer application of traffic enforcement camera in arbitrarily programming language. The output of this work is a functional prototype of con-trol and display device operating on battery including software solution communicating with implemented simulation application on PC via Bluetooth interface supporting RS-232 standard
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 51578
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-05-21


Files in this item

Files Size Format View Description
janás_2019_dp.pdf 3.345Mb PDF View/Open None
janás_2019_op.pdf 308.1Kb PDF View/Open None
janás_2019_vp.pdf 281.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account