Osobní život mentálně postižených lidí (partnerství a sexualita)

DSpace Repository

Language: English čeština 

Osobní život mentálně postižených lidí (partnerství a sexualita)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Šimonová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-15T21:45:09Z
dc.date.available 2010-07-15T21:45:09Z
dc.date.issued 2007-05-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4457
dc.description.abstract Má práce pojednává především o sexuálním životě mentálně postižených. Dozvíte se o biologické a psychologické stránce sexuality mentálně postižených o předsudcích nad tímto tématem i o právních hlediscích týkajících se této problematiky. Zaměřila jsem se také na hlediska sexuální výchovy mentálně postižených a to jak v rodině, tak především v ústavní péči. Dále zjistíte, jaké znalosti mají a jaká stanoviska zaujímají sami mentálně postižení a vychovatelé z ústavů sociální péče, lidé kteří žijí v jejich nejbližším okolí. cs
dc.format 58 s., 4 s.příloh cs
dc.format.extent 1164826 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject sexuální výchova cs
dc.subject sexuální zneužívání cs
dc.subject sexualita cs
dc.subject ústavní péče cs
dc.subject mental disability en
dc.subject sexual education en
dc.subject sexual abuse en
dc.subject sexuality en
dc.subject constitutional care en
dc.title Osobní život mentálně postižených lidí (partnerství a sexualita) cs
dc.title.alternative Personal life of mentally affected people (partnership and sexuality) en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Celá, Jarmila
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated My work mainly disert on sexual living mentlly defected people. You get learn about bio-logical and psychical of sexuality aspect mently defected people, about prejudice in this theme, about law aspects relevant to this questions. I also fixate on aspects of sexual edu-cation mently defected people in family and mainly in constitutional care. Further you will see, which knowledges and what position mentally defected people and educators from social work istitutions, people living in their nearest neighbourhood have. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6897
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
local.subject mentálně retardovaní cs
local.subject výběr partnera cs
local.subject people with mental disabilities en
local.subject mate selection en


Files in this item

Files Size Format View
šimonová_2007_bp.pdf 1.110Mb PDF View/Open
šimonová_2007_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
šimonová_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account