Modelování, identifikace a řízení 3D jeřábu Inteco

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modelování, identifikace a řízení 3D jeřábu Inteco

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gazdoš, František
dc.contributor.author Šarmanová, Lenka
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:51Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:51Z
dc.date.issued 2018-12-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44599
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje reálnému modelu 3D jeřábu Inteco. Cílem je vytvoření matematického modelu, dále provedení identifikace a řízení. Teoretická část se zabývá studiem obdobných prací, popisem reálného modelu, odvozením matematického modelu a návrhem řízení metodou požadovaného modelu, polynomiálním přístupem a s využitím přímek absolutního a relativního útlumu regulačního pochodu. Praktická část je zaměřena na experimentální identifikaci modelu jeřábu a jeho řízení různými metodami. Jednotlivé metody řízení jsou porovnány pomocí kvality regulačního pochodu a nechybí analýza kompenzace kmitání závaží. Řízení jeřábu je dále aplikováno na reálný i simulační model jeřábu. Součástí je také návrh laboratorních úloh pro studenty.
dc.format 120 s. (102 762 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject 3D jeřáb Inteco cs
dc.subject modelování cs
dc.subject identifikace cs
dc.subject simulace cs
dc.subject návrh řízení cs
dc.subject metoda požadovaného modelu cs
dc.subject polynomiální přístup cs
dc.subject robustní řízení cs
dc.subject Inteco 3D Crane en
dc.subject modelling en
dc.subject identification en
dc.subject simulation en
dc.subject control system design en
dc.subject desired model method en
dc.subject polynomial approach en
dc.subject robust control en
dc.title Modelování, identifikace a řízení 3D jeřábu Inteco
dc.title.alternative Modelling, Identification and Control of an Inteco 3D Crane
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Honc, Daniel
dc.date.accepted 2019-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with a real model of a 3D Crane Inteco. The goal is to create a mathematical model and perform identification and control system design. The theoretical part deals with the study of similar works, the description of the real model, derivation of simplified mathematical model and control system design using the desired model method, polynomial approach and absolute and relative damping of control response. The practical part is focused on the experimental identification of the crane model, various methods of its control including also compensation of oscillations. Individual control methods are compared for the control quality. Resultant control algorithms are applied to both real and simulation model of the crane. Laboratory exercises for students are also included.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 51815
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-05-15
local.subject matematické modely cs
local.subject jeřáby (stroje) cs
local.subject mathematical models en
local.subject cranes en


Files in this item

Files Size Format View Description
šarmanová_2019_dp.zip 53.63Mb application/zip View/Open None
šarmanová_2019_op.doc 265.5Kb Unknown View/Open None
šarmanová_2019_vp.pdf 215.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account